หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
กลยุทธ์การขายเชิงรุก เพื่อพิชิตใจลูกค้า
Bookmark and Share

กลยุทธ์การขายเชิงรุก เพื่อพิชิตใจลูกค้า

รายละเอียด
ตลาดในยุคโลกาภิวัฒน์นี้เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีสินค้าจากค่ายต่างๆ ให้เลือกมากมาย มีช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และหลากหลาย ทุกบริษัทพยายามหาช่องทางการบริการที่ดีกว่า รวดเร็วกว่า แต่มีอีกวิธีหนึ่ง นั่นคือ ฝึกให้พนักงานขายทำงานเชิงรุก เพื่อแย่งชิงตลาดให้เป็นของตนเองด้วยความรวดเร็วที่สุด
หลักสูตรนี้จะบ่งบอกถึงความแตกต่างกันของ “การขายเชิงรุก” กับการขายแบบ “การตื้อเท่านั้นที่จะครองโลก” อย่างสิ้นเชิง นักขายจะต้องรุกในกรณีไหนและถอยในกรณีไหน เมื่อจะรุกเป็น ก็ต้องถอยให้เป็น ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับพนักงานขาย Sales Manager Account Manager หรือEngineer ที่ต้องติดต่อกับสถานการณ์ขายที่มีความสลับซับซ้อน ใช้เวลานานและเกี่ยวข้องกับผู้ซื้อหลายฝ่าย เช่น การขายสินค้าให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม สินค้าวัตถุดิบเพื่อการผลิต สินค้าที่เป็นสินค้าทางเทคนิคที่ลูกค้าต้องนำไปในธุรกิจ สินค้า IT สินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลและเป็นการขายที่ต้อง “เผชิญหน้ากับลูกค้า” โดยเฉพาะ

เนื้อหาหลักสูตร
1. คุณสมบัติ 5 ประการของนักขายเชิงรุก
- ความจริงใจ (Sincerity)
- ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น (Helpfulness)
- ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)
- ความเอาใจใส่ (Attentiveness)
- ความเป็นมิตร (Friendliness)
2. ความหมายของคำว่า “การขายเชิงรุก”
- ความหมายของคำว่า “การขายเชิงรุก”
- การวางแผนเชิงรุก
- การเตรียมตัวก่อนการออกไปหาลูกค้าเชิงรุก
3. Workshop & Case Study
- “การเสนอขาย” เชิงรุก
- “การถาม” เชิงรุก ถามเพื่ออะไร ถามทำไม
- “การตอบข้อโต้แย้งเชิงรุก”
4. Workshop & Case Study
- การปิดการขายเชิงรุก
- การติดตามผลเชิงรุก
- สอบถามหมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อ.อมร ถาวรมาศ

ค่าธรรมเนียม
3,000 บาท (TAX 3% = 90 ฿ ชำระเพียง 2,910 ฿)

ระยะเวลา
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ ถ.รัชดาภิเษก(MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
085-823 8624, 02-920 6958
 
ผู้ประกาศ
นิ่ม

ที่อยู่
616 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทรศัพท์
085-823 8624, 02-920 6958

อีเมล
info@smartlifecenter.com