หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
eDrawback การขอคืนอากรตามมาตรา 19ทวิ ระบบไร้เอกสาร
Bookmark and Share

eDrawback การขอคืนอากรตามมาตรา 19ทวิ ระบบไร้เอกสาร

รายละเอียด
การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ เป็นการคืนค่าภาระภาษีอากรสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้า ได้แก่ อากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมภาษีอื่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย ที่ผู้นำเข้าได้เสียหรือวางประกันไว้ขณะนำเข้า เมื่อได้นำวัตถุดิบไปผลิต ผสม ประกอบหรือบรรจุเป็นสินค้าส่งออก จะได้รับการคืนอากรโดยจะคำนวณค่าภาษีอากรที่คืนให้ตามสูตรการผลิต ซึ่งมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เอกสาร ขั้นตอนกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสามารถจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

เนื้อหาหลักสูตร
1. การขอคืนภาษีอากรมีกี่ประเภท สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรมีอะไรบ้าง
2. การปฏิบัติในการขอคืนอากรการผลิต ตามมาตรา 19 ทวิ ในระบบไร้เอกสาร (Paperless)
- ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอคืนอากร
- การขออนุมัติหลักการ เอกสารหลักฐานในการขออนุมัติ
3. หลักเกณฑ์การยื่นหลักการและจัดทำสูตรการผลิต e-formula
- หลักฐานการยื่นสูตรการผลิต
- อายุสูตรการผลิตในระบบ Paperless
- ตัวอย่างการจัดทำสูตรการผลิต
- การยื่นสูตรการผลิตในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-formula)
4. การยื่นตารางโอนสิทธิ์ e-transfer หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
5. การโอนข้ามสิทธิ์ การโอนจำหน่ายระหว่างผู้นำเข้ากับผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น
6. การคืนอากรมาตรา 19ทวิ โดยวิธีประกันลอย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ On-line (Revolving Guarantee System(RGS)
หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร

ค่าธรรมเนียม
2,900 บาท (TAX 3% =87 ฿ ชำระสุทธิเพียง 2,813 ฿)

ระยะเวลา
วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2552

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ ถ.รัชดาภิเษก(MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
085-823 8624, 02-920 6958
 
ผู้ประกาศ
นิ่ม

ที่อยู่
616 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทรศัพท์
085-823 8624, 02-920 6958

อีเมล
info@smartlifecenter.com