หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Inventory Management)
Bookmark and Share

การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Inventory Management)

รายละเอียด
สินค้าคงคลัง เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การผลิตหรือการขายเป็นไปได้อย่างราบรื่น สินค้าคงคลังที่มากเกินไปเป็นปัญหาทั้งต้นทุนการเก็บรักษาสูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมยหรือสูญหายและทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเงินไปหาประโยชน์ด้านอื่นๆ ตรงข้ามสินค้าคงคลังน้อยไปก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลน(Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายให้ลูกค้า เป็นการเปิดช่องให้คู่แข่งขันและสูญเสียลูกค้าไป นอกจากนี้ถ้าขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญ การดำเนินงานทั้งการผลิตและการขายต้องหยุดชะงัก ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจได้ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นระบบ เพราะการลงทุนในสินค้าคงคลังต้องใช้เงินจำนวนมากและส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องของธุรกิจได้

เนื้อหาหลักสูตร
1.กระบวนการโลจิสติกส์ พื้นฐาน (Basic Logistics Process)
2.ความเกี่ยวข้องระหว่างการบริหารสินค้าคงคลัง และกระบวนการโลจิสติกส์ (Inventory Management vs. Logistics Process)
3.องค์กรที่ป่วยจากการบริหารสินค้าคงคลังไม่ดี (Symptoms of Poor Inventory)
4.สินค้าคงคลัง (Inventory) คือ อะไร ?
5.ความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง (Importance of Inventory Management)
6.เหตุผลของการมีสินค้าคงคลัง (Reasons of having Inventory)
7.วัตถุประสงค์ในการบริหารสินค้าคงคลัง (Objectives of Inventory Management)
8.คำถามพื้นฐาน ในการตัดสินใจเรื่องสินค้าคงคลัง (Basic Questions for Inventory Management)
9.Stock Keeping Units(SKUs)
10.ประเภทของสินค้าคงคลัง (Inventory Classification)
11.การบริหารสินค้าคงคลังแบบภาพรวม และรายสินค้า (Aggregated & Item Inventory Management)
12.การวิเคราะห์และการบริหารสินค้าคงคลัง แบบ ABC
13.BOM (Bill of Material)
14.MRP (Material Requirement Planning)
15.EOQ (Economic Order Quantity), POQ (Period Order Quantity), TPOP (Time-Phased Order Point), Safety Stock
16.มูลค่าของสินค้าคงคลัง (Inventory Value)
17.การปรับปรุงระบบการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Improvement)
18.กรณีศึกษา (Case Studies)


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
อ.โภคทรัพย์ พุ่มพวง

ค่าธรรมเนียม
Early bird 2,900 บาท (TAX 3% = 87฿ ชำระเพียง 2,813฿)

ระยะเวลา
วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2552

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ ถ.รัชดาภิเษก(MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
085-823 8624, 02-920 6958
 
ผู้ประกาศ
นิ่ม

ที่อยู่
616 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทรศัพท์
085-823 8624, 02-920 6958

อีเมล
info@smartlifecenter.com