หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
สัมมนาฟรี “โอกาสทองของสินค้าไทยในตลาดตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา”
Bookmark and Share

สัมมนาฟรี “โอกาสทองของสินค้าไทยในตลาดตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา”

รายละเอียด
โดย: สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก


วัตถุประสงค์


เพื่อวางกลยุทธ์การเจาะตลาดสินค้าไทยเข้าตลาดตอนกลาง (Midland) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้แก่ผู้ประกอบการไทย อาทิ สินค้าของขวัญ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และอาหาร


เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม สัมมนา: ผู้ประกอบการ / ผู้ผลิต / ผู้ส่งออก


จำนวนที่รับ: จำนวน 50 คน ปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็ม


วิธีการสมัครก่อนวันสัมมนา


1. สมัคร ด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครที่สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอุทธรณ์ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยนำใบสมัครส่งไปที่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก 22/77 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

3. สมัครทางโทรสาร โดยส่งใบสมัครไปที่แฟกซ์หมายเลข 02-5131904 หรือ Email ใบสมัครไปที่ kanokwanc@depthai.go.th


หมายเหตุ:

1. เวลา สถานที่ และวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. เวลา 11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

3. ห้องสัมมนาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง http://application.depthai.go.th/training_institute/project_detail.html?course_id=3862


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
Mr. Steven K. Lanier
Managing Director
American World Services Corp.

ค่าธรรมเนียม
FREE

ระยะเวลา
พุธที่ 14 ตุลาคม 2552, 09.00 - 16.30 น.

สถานที่
ห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

เบอร์โทรศัพท์
02-5131909 ต่อ 366 และ 358
 
ผู้ประกาศ
สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค

ที่อยู่
สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก

เบอร์โทรศัพท์
02-5131909 ต่อ 366 และ 358

อีเมล
-