หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
Bookmark and Share

เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

รายละเอียด
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ อย่างไร
1. คุณ สั่ง” หรือ “มอบหมาย” งาน
2. ลูกน้องของคุณสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ เพระเหตุใด
3. คุณติดตามทุกขั้นตอนการทำงานของลูกน้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
4. เมื่อมีปัญหาระหว่างการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ลูกน้อง และ คุณ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม , อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

ค่าธรรมเนียม
2900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552, 9.00 - 16.00

สถานที่
-

เบอร์โทรศัพท์
โรงแรมออลซีซั่น
 
ผู้ประกาศ
พรประภา

ที่อยู่
www.trainingbymotiva.com

เบอร์โทรศัพท์
028827519

อีเมล
info@trainingbymotiva.com