หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
สัมมนาฟรี! เลือกกองทุนรวมอย่างมืออาชีพ
Bookmark and Share

สัมมนาฟรี! เลือกกองทุนรวมอย่างมืออาชีพ

รายละเอียด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)พบกับวิทยากรมากประสบการณ์ของแวดวงกองทุนรวม ได้แก่

ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร – ประธานชมรมคนออมเงิน

ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. แอสเซทพลัส

คุณศุภมาศ พยัคฆพันธ์ - Fund SuperMart Analyst บล. ฟิลลิป

ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ดำเนินรายการจาก Money Channel
ลงทะเบียน/สำรองที่นั่งได้ที่:สำรองที่นั่งได้ฟรี


S-E-T Call Center โทร. 0 – 2229 – 2222

Phillip Fund SuperMart โทร. 0- 2635 – 1718

สมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่่ http://www.poems.in.th/calendar/register.asp?id=513&classno=1&strDate=12%20September%202009


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
-

ค่าธรรมเนียม
FREE

ระยะเวลา
เสาร์ที่ 12 กันยายน 2552, 09.00 – 12.00 น.

สถานที่
หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์
0 – 2229 – 2222
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
http://www.poems.in.th/calendar/register.asp?id=513&classno=1&strDate=12%20September%202009

เบอร์โทรศัพท์
0 – 2229 – 2222

อีเมล
-