หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
AB.Z. บริการฝึกอบรมบุคคลากร และจัดกิจกรรม
Bookmark and Share

AB.Z. บริการฝึกอบรมบุคคลากร และจัดกิจกรรม

รายละเอียด
ศูนย์การเรียนรู้Adventure Based Zone บริการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร โดยมีกิจกรรมใหม่ๆนำเข้ามาจากอเมริกา ปลอดภัย ได้สาระและปรัชญา


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
ผศ.ดร.สวัสดิ์ บรรเทิงสุข และทีมงาน Ab.zone.

ค่าธรรมเนียม
0

ระยะเวลา
05/09/09

สถานที่
บางไทร / ศรีราชา / เขาใหญ่

เบอร์โทรศัพท์
0879399319
 
ผู้ประกาศ
นิรวิทธ์

ที่อยู่
บางไทร / ศรีราชา / เขาใหญ่

เบอร์โทรศัพท์
0879399319

อีเมล
r.ang001@hotmail.com