หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ทางเลือกที่ดีแห่งการจัดฝึกอบรม ทีมงาน แอ๊ดเวนเจอร์ เบส โซน
Bookmark and Share

ทางเลือกที่ดีแห่งการจัดฝึกอบรม ทีมงาน แอ๊ดเวนเจอร์ เบส โซน

รายละเอียด
ทีมงาน แอ๊ดเวนเจอร์ เบส โซน มีความเชี่ยวชาญในการสร้างทีม พัฒนาบุคลากร
โดยใช้กิจกรรม Ropes Course Adventure มาเป็นสื่อการอบรม มีสาระ วิชาการ
และจำลอง สถานการณ์ต่างเพื่อให้ทีมนั้นๆ แก้ปัญหาและร่วมกันเพื่อความอยู่รอด
ขององค์กร มีปรัชญา นำเสนอทุกกิจกรรม กินใจมาก ได้ผลดี มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการสร้างทีม หรือมีความขัดแย้งในทีม เราช่วยให้ทีมของท่านอยู่รอดได้


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
ผศ.ดร.สวัสดิ์ บรรเทิงสุข

ค่าธรรมเนียม
0

ระยะเวลา
04/09/09

สถานที่
บางไทร / ศรีราชา / เขาใหญ่

เบอร์โทรศัพท์
035743560
 
ผู้ประกาศ
นิรวิทธ์

ที่อยู่
บางไทร / ศรีราชา / เขาใหญ่

เบอร์โทรศัพท์
0879399319

อีเมล
niravit123@hotmail.com