หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ทางเลือกใหม่แห่งการจัดฝึกอบรม Adventure BASED Zone
Bookmark and Share

ทางเลือกใหม่แห่งการจัดฝึกอบรม Adventure BASED Zone

รายละเอียด
ทีมงาน แอ๊ดเวนเจอร์ เบส โซน มีความเชี่ยวชาญในการสร้างทีม พัฒนาบุคลากร
โดยใช้กิจกรรม Ropes Course Adventure มาเป็นสื่อการอบรม มีสาระ วิชาการ
และจำลอง สถานการณ์ต่างเพื่อให้ทีมนั้นๆ แก้ปัญหาและร่วมกันเพื่อความอยู่รอด
ขององค์กร มีปรัชญา นำเสนอทุกกิจกรรม กินใจมาก ได้ผลดี มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการสร้างทีม หรือมีความขัดแย้งในทีม เราช่วยให้ทีมของท่านอยู่รอดได้


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
นิรวิทธ์ Adventure Based Zone

ค่าธรรมเนียม
0

ระยะเวลา
04/09/09

สถานที่
บางไทร ศรีราชา เขาใหญ่

เบอร์โทรศัพท์
0879399319
 
ผู้ประกาศ
นิรวิทธ์

ที่อยู่
อ เสนา

เบอร์โทรศัพท์
0879399319

อีเมล
niravit123@hotmail.com