หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรมหลักสูตร พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ปี 2007(Harmonize 2007)
Bookmark and Share

อบรมหลักสูตร พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ปี 2007(Harmonize 2007)

รายละเอียด
พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ปี 2007(Harmonize 2007)
กรมศุลกากรได้บังคับใช้พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (HS 2007) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงแม้ว่าจะได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรที่จำแนกประเภทของสินค้าอย่างละเอียด แต่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกยังประสบปัญหาการเข้าพิกัดอัตราศุลกากรไม่ถูกต้อง เพราะสินค้าบางชนิดที่มีลักษณะก้ำกึ่งในการจัดพิกัดอัตราศุลกากร อาจทำให้เข้าพิกัดไม่ถูกต้อง ทำให้การคำนวณภาษีไม่ถูกต้องไปด้วย การทำงานล่าช้าและเกิดความเสียหายตามมาได้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้น ผู้นำเข้า-ส่งออกต้องมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของสินค้าเพื่อเข้าพิกัดได้อย่างถูกต้อง การอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการเข้าพิกัดอัตราศุลกากรได้อย่างถูกต้อง

วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร

เนื้อหาหลักสูตร
1. โครงสร้างและหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรตามระบบ Harmonized System
2. พิกัดศุลกากรระบบ AHTN (Asean Harmonized Tariff Nomenclature)
- โครงสร้างพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2007
3. วิธีการจัดหมวดสินค้าของผู้นำเข้า-ส่งออก ในปัจจุบันให้เป็นไปตามข้อบังคับของพิกัดอัตราศุลกากร 2007
4. การเทียบรหัสสถิติสินค้าเพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร
5. ศึกษาประเภทพิกัดที่เกิดขึ้นใหม่
6. วิธีปฏิบัติการจัดสินค้าเข้าตามประเภทพิกัด HS
7. วิธีการขอตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดศุลกากรก่อนนำเข้า-ส่งออก

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90 ฿ ชำระสุทธิเพียง 2,910 ฿)
สำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2552 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2552 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม
3,000

ระยะเวลา
วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2552

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์

เบอร์โทรศัพท์
085-823 8624, 02-693 0211
 
ผู้ประกาศ
คุณนิ่ม

ที่อยู่
616 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทรศัพท์
085-823 8624, 02-693 0211

อีเมล
info@smartlifecenter.com