หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรมหลักสูตร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
Bookmark and Share

อบรมหลักสูตร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

รายละเอียด
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(Rules of Origin )
ผู้ประกอบการมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการกำหนดถิ่นกำเนิดสินค้าของสินค้าที่ผลิตและส่งออกไปขาย เนื่องจากภายในปี 2555 อาเซียนจะมีการนำระบบ Self Certification(ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าโดยผู้ส่งออก) ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องมีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานราชการ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าดังกล่าวส่วนใหญ่จะให้รับรองลงใน Invoice แทนการรับรองในใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของทางราชการ
กรณีมีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผิด ลูกค้าซึ่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยจะไม่สามารถใช้สิทธิทางภาษีขณะนำเข้า ณ ประเทศผู้ซื้อได้ สำหรับผู้ส่งออกที่รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผิดจะถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศผู้ส่งออก (ประเทศไทย) ดำเนินการลงโทษตามระเบียบที่จะมีการกำหนดขึ้นต่อไป ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผิดจะสร้างความเสียหายให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

วิทยากร
คุณสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส
กลุ่มงานพิจารณาแหล่งกำเนิดและวิเคราะห์สินค้า
กรมศุลกากร

เนื้อหาหลักสูตร
1. ความหมายและความสำคัญของถิ่นกำเนิดสินค้า
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาการได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
3. การกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
3.1 Wholly Obtained Goods Definition(WO)
3.2 Substantial Transformation Criteria(ST)
- การเปลี่ยนแปลงทางด้านพิกัด
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในตัวสินค้า
- การเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิต
- เกณฑ์แบบผสมหรือเกณฑ์เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์
4. การเตรียมตัวของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อพร้อมรับกับระบบ Self Certification
5. การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
- ASEAN
- ASEAN - China(ACFTA)
- India - Thailand (ITFTA)
- Thailand - Japan(JTEPA)
- Thailand - Australia(TAFTA)
- Thailand - New Zealand(NZTCEPA)
- Asean - Japan(AJCEP)
6. Re-invoicing & Back to Back
7. The Principle of De Minimis Rule

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,200 บาท ( TAX 3% = 96 ฿ ชำระสุทธิ 3,104 ฿ )
กรณีสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 กันยายน 2552 เท่านั้น
ชำระเงินหลัง15/9/52 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระสุทธิ 3,492 ฿ )
กรณีสมัครและชำระเงินหลังจากวันที่ 15 กันยายน 2552
ชำระเงินหน้างาน 4,000 บาท ( TAX 3% = 120 ฿ ชำระ 3,880 ฿ )

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2552 (เวลา 08.30 – 17.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

ค่าธรรมเนียม
3,200

ระยะเวลา
วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2552

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์

เบอร์โทรศัพท์
085-823 8624, 02-693 0211
 
ผู้ประกาศ
คุณนิ่ม

ที่อยู่
616 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทรศัพท์
085-823 8624, 02-693 0211

อีเมล
info@smartlifecenter.com