หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เพิ่มการส่งออกด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างมีกลยุทธ์
Bookmark and Share

เพิ่มการส่งออกด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างมีกลยุทธ์

รายละเอียด
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มปริมาณ และมูลค่าการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยได้ เพราะเป็นแหล่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกได้มาพบปะ และนำเสนอสินค้าให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มเป้าหมายจากประเทศต่างๆ ซึ่งจะไปสู่การซื้อ/ขาย และการเจรจาเพื่อเป็นแนวทางการร่วมลงทุนในอนาคต

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม เรื่อง “เพิ่มการส่งออกด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างมีกลยุทธ์” ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2552 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก รับสมัครเพียง80คน


หมวดหมู่
การส่งออก
 
วิทยากร
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก โทร

ค่าธรรมเนียม
-

ระยะเวลา
พุธที่ 25 - พฤหัสที่26 มีนาคม 2552, 08.30 – 17.00 น.

สถานที่
ห้องประชุมใหญ่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก

เบอร์โทรศัพท์
0-2513-1909 ต่อ
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com