หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ศาสตร์และศิลป์แห่งการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
Bookmark and Share

ศาสตร์และศิลป์แห่งการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด
ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมภาษาเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับสำนักพิมพ์สัมปชัญญะ และสำนักพิมพ์เรือนขงเบ้ง จัดโครงการอบรมเชิงปฏบัติการหลักสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
--------------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
1. ความรู้พื้นฐานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 2. การเขียนและการเตรียมเอกสารการประชุม 3. การจัดประชุมและดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การบันทึกรายงานการประชุม 5. การเผยแพร่และจัดเก็บบันทึกรายงานการประชุม ฯลฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):
http://humannet.chandra.ac.th/thai_bu/
--------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียด (Contact) :

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


หมวดหมู่
อื่นๆ
 
วิทยากร
พิณทิพย์ พฤทธิพงษ์, กศ.ม. คนึงนิจ ศีลรักษ์, อ.ม. วรวรรธน์ ศรียาภัย, ศศ.ม.

ค่าธรรมเนียม
1,300 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันพฤหัสบดี-ศุกร์ 10-11 กันยายน 2552, 08.30-16.30 น.

สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

เบอร์โทรศัพท์
02-5123695
 
ผู้ประกาศ
ปรางค์ทิพย์ พานิช

ที่อยู่
http://humannet.chandra.ac.th/

เบอร์โทรศัพท์
02-5123695

อีเมล
waaraathaanaa@yahoo.co.th