หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Managing Customer for Profit (การบริหารจัดการลูกค้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร)
Bookmark and Share

Managing Customer for Profit (การบริหารจัดการลูกค้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร)

รายละเอียด
การบริหารจัดการและการรักษากำไรให้ยั่งยืนได้ในระยะยาว สิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุด ก็คือการที่เราจะต้องรู้และตัดสินใจทำ ด้วยกลยุทธ์ตลาดที่ถูกต้อง ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของเรา อย่างไรก็ ตามความสลับซับซ้อน ย่อมเกิดขึ้นได้ หากเราไม่สามารถแยกแยะลูกค้า พื่อนำมาจัดการได้อย่างเป็นระบบจากลูกค้าที่หลากหลายSegment ลูกค้าที่สร้างกำไรอย่างเป็นกอบเป็นกำ ลูกค้าที่สร้างกำไรในระยะสั้น ดังนั้นเราควรจะมีโปรแกรมการบริหารจัดการลูกค้า ในทาง การตลาดอย่างไร ? Objective 1) เข้าใจวิถีทางการตลาดในยุค Customer Centric ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสามารถแยกแยะวิเคราะห์ Segment ลูกค้าของตนได้ 2) เรียนรู้ กลยุทธ์ และวิธีการบริหารและจัดการลูกค้า ตามหลักการตลาดยุคใหม่ 3) ได้ทราบถึงแนวทางการจัดทำโปรแกรมการบริหารและจัดการลูกค้าต่างๆ เช่น Loyalty Program ระบบ CRM ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการบริหารพันธมิตรมิตรธุรกิจ เป็นต้น
--------------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
- การบริหารจัดการลูกค้าระยะยาวเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร - CRM และ CEM กับระบบการบริหารจัดการลูกค้าในปัจจุบัน - Customer Knowledge กับกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า - การแปลงความจงรักภักดีของลูกค้าเป็นกำไร - หลักการทำ Loyalty Programmes ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ (Building Loyalty Programmes for MCP) - กลยุทธ์ MCP ทางเลือกและการตัดสินใจนำมาใช้ - เทคนิคการเลือกและนำเสนอโซลูชั่นโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง - การเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างยอดขาย - การประเมินลูกค้าและวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร - สรุปภาพรวมจัดทำโปรแกรมการบริหารจัดการลูกค้า

สอบถามรายละเอียด (Contact) :

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):
http://www.sbdc.co.th/course-now_th.asp?id=1479


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
วิทยา จารุพงศ์โสภณ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าธรรมเนียม
4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันพุธที่ 9 กันยายน 2552, 9.00 - 16.00 น.

สถานที่
โรงแรม Swissotel Le Concorde (ถ.รัชดาภิเษก )

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
คุณชญานิน (แนน)

ที่อยู่
http://www.sbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th