หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การจัดการ Traffic อินเทอร์เน็ตด้วย cache server (ขั้นสูง)
Bookmark and Share

การจัดการ Traffic อินเทอร์เน็ตด้วย cache server (ขั้นสูง)

รายละเอียด
การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้น มักเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับปริมาณการใช้งาน Bandwidth ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ทำ ให้เกิดความล่าช้าในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการภายในหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการนำระบบ Cache Server มาให้บริการแก่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยผู้ดูแลระบบควรมีความสามารถในการติดตั้งและจัดการระบบ Cache Server ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
--------------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux และการสร้าง Model ในการทดลอง / การติดตั้งพื้นฐาน Proxy Server (Squid Server for Linux) / การติดตั้งระบบ Filter บน Squid Server / การติดตั้งระบบ QoS บน Squid Server / การติดตั้ง transparent caching บน Squid Server / การติดตั้ง Neighbor proxy server / การทำรายงานสถิติ ใช้งาน Proxy Server

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):
http://www.training.mut.ac.th/Course/2552/IT0320.pdf


หมวดหมู่
คอมพิวเตอร์-โปรแกรม
 
วิทยากร
อ. สุรการ ดวงผาสุข / อ. สุเทพ วิเชียรดิลกกุล / อ. พงษ์สุรีย์ ลิ้มมณีวิจิตร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโ

ค่าธรรมเนียม
5000 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

ระยะเวลา
1 – 4 กันยายน 2552, 09.00-16.00 น.

สถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เบอร์โทรศัพท์
0-2988-3666 ต่อ 110, 240
 
ผู้ประกาศ
สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ที่อยู่
http://www.training.mut.ac.th

เบอร์โทรศัพท์
0-2988-3666 ต่อ 110, 240

อีเมล
training@mut.ac.th