หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
สัมมนาฟรี...“ติดอาวุธการตลาดเพื่อนักอุตสาหกรรม : การมัดใจผู้บริโภคและการรับมือกับ PL Law"
Bookmark and Share

สัมมนาฟรี...“ติดอาวุธการตลาดเพื่อนักอุตสาหกรรม : การมัดใจผู้บริโภคและการรับมือกับ PL Law"

รายละเอียด
เตรียมพบกับงานสัมมนา (ฟรี) หลักสูตร
“ติดอาวุธการตลาดเพื่อนักอุตสาหกรรม : การมัดใจผู้บริโภคและการรับมือกับ PL Law”


คณะกรรมการสายงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานสัมมนา หลักสูตร “ติดอาวุธการตลาดเพื่อนักอุตสาหกรรม : การมัดใจผู้บริโภคและการรับมือกับ PL Law” โดยจะจัดขึ้นทั้งสิ้น 5 ครั้ง (ใน 5 ภูมิภาค) ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2552 ระยะเวลาการจัดสัมมนาภาคละ 1 วัน เวลา 08.30 - 16.30 น. รับผู้เข้าฟังสัมมนาจำนวนจำกัด เพียงภาคละ 100 ท่านเท่านั้น (สัมมนาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านโฆษณาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อจูงใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ ยังจะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (PL Law)

--------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:
การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญรับหน้าที่บรรยายถึง 3 ท่าน
หัวข้อ : การโฆษณาอย่างไรให้ถูกใจผู้ซื้อ บรรยายโดย คุณก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์, บริษัท Far East DDB
หัวข้อ : Packaging ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง บรรยายโดย คุณอภิสิทธิ์ ชื่นชมภู ประธานกรรมการ บริษัท เอ-พลัส กรุ๊ป จำกัด

หัวข้อ : PL Law กฏหมายใหม่ที่นักอุตสาหกรรมต้องรู้ บรรยายโดย คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


หมวดหมู่
บริหารการผลิต
 
วิทยากร
-

ค่าธรรมเนียม
FREE

ระยะเวลา
เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 , 08.30 - 16.30 น.

สถานที่
จ. พระนครศรีอยุธยา โรงแรมวรบุรี อโยธยาคอนเวนชั่น รีสอร์ท

เบอร์โทรศัพท์
0-2345-1051, 0-2345-1054
 
ผู้ประกาศ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่
http://www.fti.or.th

เบอร์โทรศัพท์
0-2345-1051, 0-2345-1054

อีเมล
wannapornc@off.fti.or.th