หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
สัมมนาพิเศษเรื่อง “ต้นทุนที่ลดได้ คือกำไรที่เพิ่มขึ้น” อบรมฟรี
Bookmark and Share

สัมมนาพิเศษเรื่อง “ต้นทุนที่ลดได้ คือกำไรที่เพิ่มขึ้น” อบรมฟรี

รายละเอียด
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดสัมมนาเรื่อง “ต้นทุนที่ลดได้ คือกำไรที่เพิ่มขึ้น” อภิปรายโดยผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพ มาให้ข้อคิดเห็นแนวทางและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรของธุรกิจเพื่อทำกำไร เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลต่อไปวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-16.30 น.
“ทำอย่างไรผู้ผลิตจึงอยู่รอดในธุรกิจได้ยาวนานที่สุด”
โดยคุณกำพล กิจชระภูมิ: ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต
ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.“วิธีบริหารให้ต้นทุนต่ำ กำไรยาว” โดยคุณกำพล กิจชระภูมิผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิต
ณ ห้องชงโค โรงแรมผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา แควใหญ่ อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 – วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552 นี้


ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและ
สำรองที่นั่งได้ที่ คุณอุมาพร/คุณสมชาย
โทร. 0-2564-4000 ต่อ 2019
โทรสาร. 0-2564-4000 ต่อ 2277


หมวดหมู่
บริหารการผลิต
 
วิทยากร
คุณกำพล กิจชระภูมิ: ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต

ค่าธรรมเนียม
FREE

ระยะเวลา
พฤหัสที่ 2 กรกฎาคม 2552, 09.00-16.30 น.

สถานที่
ห้องเพชรชมพู โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เบอร์โทรศัพท์
0-2564-4000 ต่อ 2019
 
ผู้ประกาศ
คุณอุมาพร/คุณสมชาย

ที่อยู่
สำรองที่นั่งได้ที่ คุณอุมาพร/คุณสมชาย โทร. 0-2564-4000 ต่อ 2019 โทรสาร. 0-2564-4000 ต่อ 2277

เบอร์โทรศัพท์
0-2564-4000 ต่อ 2019

อีเมล
-