หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรม CRM ฟรี ระบบงาน CRM System
Bookmark and Share

อบรม CRM ฟรี ระบบงาน CRM System

รายละเอียด
Untitled Documentฟรีอบรม 1-2-3 CRM: 3 ขั้นตอนสู่การใช้งานระบบ CRM System อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Ai-CRM บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม
ยินดีนำเสนอการสัมนาด้าน CRM ให้กับลูกค้าฟรี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2009
โดยในการสัมนาทางวิทยากรจะให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ CRM ให้กับผู้เข้าอบรม
ตั้งแต่กระบวนการ CRM และการนำ CRM มาใช้ในองค์กร

นอกเหนือจากนั้น วิทยากรจะอบรมการใช้งาน Ai-CRM System ซึ่งเป็น Software Package CRM ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถใช้งาน รวมถึงยกตัวอย่าง Case Study ขององค์กรที่มีการใช้งานระบบ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถใช้ระบบงานได้จริง และเริ่มใช้งานได้ทันที
โดยระบบ CRM นี้ สามารถอบรมและใช้งานจริงเสร็จภายใน 3 วัน ไม่ทำให้การมองหาและใช้งานระบบ CRM เป็นเรื่องยากอีกต่อไป
ผู้เข้าอบรมทุกท่าน จะได้รับ User Account ในการใช้งานระบบ Ai-CRM System Version SaaS (ใช้งานผ่าน Internet) ฟรี ทุกท่าน
รวมถึงอาจได้รับรางวัล Gift Voucher อันเป็นของตอบแทนพิเศษ จากใจจริงของเราบริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม ครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.ai-crm.com
หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
คุณเกรียงไกร สุทธินราธร • กรรมการบริหาร บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด • ที่ปรึกษาด้านระบบ ERP System แล

ค่าธรรมเนียม
FREE

ระยะเวลา
31 กรกฎาคม 2009

สถานที่
ศูนย์การศึกษาสาธรธานี มหาวิยาลัยรังสิต (สถานี BTS ช่องนนทรี)

เบอร์โทรศัพท์
0-2637-1142 (-3)
 
ผู้ประกาศ
เกรียงไกร สุทธินราธร

ที่อยู่
http://www.aisystem.co.th

เบอร์โทรศัพท์
0-2637-1142 (-3)

อีเมล
kriengkrai@aisyst.com