หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
พบกับการสัมมนาหลักสูตร.สร้างความประทับใจสูงสุด...ด้วยบริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ (Creating Customer Delight on Telephone Service)
Bookmark and Share

พบกับการสัมมนาหลักสูตร.สร้างความประทับใจสูงสุด...ด้วยบริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ (Creating Customer Delight on Telephone Service)

รายละเอียด


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...ทีมงานและผู้บริหารทีมบริการและการขาย ทีมงานอื่นๆ และผู้ประกอบการที่สนใจ

ความสำคัญ...

ถึงวันนี้...ทำไมการบริการทางโทรศัพท์จึงเป็นช่องทางที่สำคัญมากขึ้นๆ สำหรับทุกธุรกิจ
นั่นก็เพราะจำนวนของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้น บวกกับการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
เป็นช่องทางที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงได้มาก รวมถึงอีกหลายๆ เหตุผลที่มี
เมื่อโทรศัพท์เป็นช่องทางหลักที่ลูกค้ามักเลือกติดต่อเข้ามาเป็นด่านแรก
โอกาสที่องค์กรจะถือเป็นช่องทางในการส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น
เพียงแค่ “สร้างนักบริการทางโทรศัพท์มืออาชีพ” ด้วยการชี้แนะวิธีการให้บริการที่ถูกต้องกับทีมงานผ่านหลักสูตรนี้
เพียงเท่านี้องค์กรของคุณก็จะสามารถสร้างความประทับใจและสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

• เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสาร
• เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดอันเนื่องจากการสื่อสารที่ผิดพลาด
• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มความประทับใจแก่คู่สนทนา ทั้งที่เป็นลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
• เพื่อเรียนรู้แนวทางการรับมือกับข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ และสามารถพลิกข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับแก่ลูกค้าได้
• เพื่อเรียนรู้แนวทางสร้างโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการขององค์กร

เนื้อหา

• ความจริงเกี่ยวกับการสื่อสารและการบริการ
• การบริการเชิงรุก (Service Proactive)
• การเป็นผู้ฟังที่ดี (Active Listener)
• การค้นหาความเข้าใจ และจำใจความสำคัญ
• น้ำเสียง – ภาษากาย อิทธิพลหลักของการสื่อสาร
• เคล็ดลับการสื่อสาร เพื่อสร้างความประทับใจ
ยิ้มแย้มแจ่มใสม, เข้าหา-ทักทาย, สอบถาม, รับฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจ,
แสดงความช่วยเหลือ, กล่าวความประทับใจ
• ภาษาบริการ
• พฤติกรรมการสื่อสารที่สร้างความไม่พอใจ
• แนวทางการพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสาร
• การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการสื่อสารและบริการ

วิทยากร

อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ

• กรรมการผู้จัดการ Service Professional Co.,Ltd
• วิทยากรรับเชิญหลายองค์กรและสถาบัน
• อดีตผู้บริหาร Customer Service และ Contact Center Manager ของ FedEx Thialnd, AIS และ Chevalier

วันที่จัดสัมมนา วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552

เวลาที่จัดสัมมนา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่จัดสัมมนา เวโรนิก้า เรสซิเด้น ถนนรัชดาภิเษก

อัตราค่าสัมมนาต่อคน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

• สำรองที่นั่งภายในวันที่ 5 สิงหาคม...ลดทันที 10% ทุกที่นั่ง (เพียง 2,700 บาทต่อท่าน)
• สำรองที่นั่งหลังวันที่ 5 สิงหาคม...2 -3 ท่าน...รับส่วนลด 10% (เพียง 2,700 บาทต่อท่าน)

และพิเศษสุด...

• สำรองที่นั่ง 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ทันที (เฉลี่ยเพียงท่านละ 2,400 บาท :: (3,000*4)/5))

“ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%”

*******************************************************************

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนาและบริการอื่นๆ ของเราได้ที่...
People Synergy Learning Center

Telephone : 0-2910-2830, 080-776-4072

Our Email : info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

Our Upcoming Seminars : www.people-synergy.co.th/plubic

Our Website : www.people-synergy.co.th


People Synergy Learning Center

0-2910-2830, 080-776-4072


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ

ค่าธรรมเนียม
3,000 บาท (ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา
25/08/09

สถานที่
เวโรนิก้า เรสซิเด้น ถนนรัชดาภิเษก

เบอร์โทรศัพท์
0-2910-2830, 080-776-4072
 
ผู้ประกาศ
People Synergy Learning Center

ที่อยู่
385/114 Soi Trok-Khaosarn, Techavanich Road, Bang-sue, Bang-sue, Bangkok 10800

เบอร์โทรศัพท์
0-2910-2830, 080-776-4072

อีเมล
info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com