หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Strategic Restaurant Revenue Management
Bookmark and Share

Strategic Restaurant Revenue Management

รายละเอียด
The present economic downturns have a great impact on the restaurant business. In order to successfully handle the unexpected changes in the new worsening economic environment, the managers need to have skills in financial management, understand the problems, analyze financial information, and make decisions on how to raise revenue from restaurant in time. Therefore, it is important for the managers to strengthen their financial skills and to enrich their experience with additional knowledge on how to survive during the business downturns.

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

1. Evaluation of Restaurant Performance
2. Revenue per Available Seat-Hour (RevPASH)
3. Revenue, Contribution Margins and Profits
4. Conditions Making Restaurant Revenue Management Necessary
5. Strategic Levers for Restaurant Revenue Management
6. Managing Demand
7. Apply Demand-Based Pricing
8. Using Rate Fences and Perceived Fairness
9. Balancing Revenue Management with Customer Relationship Management
10. Putting in place a Revenue Management Programme

Training Methods:
Lecture and Workshop


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
Ms. Ann Ang, an expert on Revenue Management from Singapore, with more than 25 years of experience i

ค่าธรรมเนียม
15900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
เสาร์ที่ 21 - อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552, 09.00 am. – 04.00 pm

สถานที่
-

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com