หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ โดยการประเมินซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อ และวัดผลงานซัพพลายเออร์หลังจากตกลงซื้อขายกันแล้ว เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการ บริหารจัดการซัพพลายเออร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ • เรียนรู้เข้าใจถึงความสำคัญในการบริหารซัพพลายเออร์ในปัจจุบัน • เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการที่จะซื้อเพื่อให้สามารถเลือกซัพพลายเออร์ได้ตรงกับเป้าหมาย • เรียนรู้วิธีกา
คำค้นหา  การจัดซื้อ การตรวจประเมิน การวัดผลงานซัพพลายเออร์
ระยะเวลา: 28 พฤษภาคม 2556
 
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญ หลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศให้ถ่องแท้ มิฉะนั้นแทนที่จะลดต้นทุนอาจกลายเป็นการเพิ่มต้นทุน และเก
คำค้นหา  กลยุทธ์การจัดซื้อ
ระยะเวลา: 30/05/2013
 
เทคนิคและความรู้การจัดซื้อต่างประเทศ(Overseas Purchasing Technique) เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญ หลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าและการชำระเงินระหว่างป
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,อบรมนำเข้า,อบรมส่งออก,อบรมจัดซื้อต่างประเทศ,การจัดซื้อต่างประเทศ
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ(Overseas Purchasing Technique) เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าและการชำระเงินระหว่า
คำค้นหา  จัดซื้อต่างประเทศ,อบรมจัดซื้อต่างประเทศ,อบรมนำเข้าส่งออก,อบรมส่งออก,อบรมนำเข้า
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ(Overseas Purchasing Technique) เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าและการชำระเงินระหว่า
คำค้นหา  สัมมนา,อบรม,รับจัดสัมมนา,รับจัดอบรม,องค์กร,พัฒนาองค์กร,พัฒนาบุคคล,นำเข้า-ส่งออก,การขาย,การตลาด,import,export,จัดซื้อต่างประเท
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ(Overseas Purchasing Technique) เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าและการชำระ
คำค้นหา  สัมมนา, อบรม, รับจัดสัมมนา, รับจัดอบรม, องค์กร, พัฒนาองค์กร, พัฒนาบุคคล, นำเข้า-ส่งออก, การขาย, การตลาด
ระยะเวลา: วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
โครงการจับคู่ธุรกิจสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ปั้นซัพพลายเออร์Modern Trade” SMEs จะได้รับการพิจารณาให้เป็นซัพพลายเออร์ด้วยเงื่อนไขสนับสนุนเป็นพิเศษ กรณีผ่านการคัดเลือกจาก 7-eleven SMEs จะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้าค่าเปิดหน้าบัญชีกรณีผ่านการคัดเลือกจากTops ผู้ประกอบการจะได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบ Modern Trade ผู้ประกอบการจะได้รับความสะดวกในการพบกับฝ่ายจัดซื้อ ของ Modern Trade และติดตามผล จัดโดย โครงกา
คำค้นหา  Modern Trade
ระยะเวลา:
 
เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ(Overseas Purchasing Technique) เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าและการชำระเง
คำค้นหา  จัดซื้อต่างประเทศ, ความรู้จัดซื้อต่างประเทศ, จัดซื้อ, วัชระ ปิยะพงษ์, เทคนิคการจัดซื้อ, overseas purchase, international purc
ระยะเวลา: วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2553
 
ทุกวันนี้ "นักจัดซื้อและฝ่ายจัดซื้อ" เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนภายในประเทศและในระดับสากลว่า... มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถเพิ่มพูนผลกำไรให้กับบริษัท ส่งผลให้ชนะคู่แข่งขันในเชิงธุรกิจได้ในที่สุด ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่า..."นักจัดซื้อและฝ่ายจัดซื้อ" สามารถบริหารการจัดซื้อให้ช่วยลดต้นทุนให้ต่ำลงได้อย่างมาก ในขณะที่ยังคงคุณภาพของวัตถุดิบหรือสินค้าที่สั่งซื้อได้ดีเท่าหรือมากกว่าเดิมนั้นเอง แต่การที่ "นักจัดซ
คำค้นหา  กลยุทธ์ การวางแผน การจัดซื้อ เทคนิคการจักซื้อ
ระยะเวลา: 20 พฤศจิกายน 2552 - เวลา 9.00
 
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศให้ถ่องแท้ มิฉะนั้นแทนที่จะลดต้นทุนอาจกลายเป็นการเพิ่มต้นทุน แล
คำค้นหา  จัดซื้อ, จัดซื้อต่างประเทศ, ซื้อต่างประเทศ, purchase, overseas purchase, international purchase, overseas purchasing, การค้าต
ระยะเวลา: วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552
 
เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ(Overseas Purchasing Technique) เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าและการชำระเงินระหว
คำค้นหา  การค้าระหว่างประเทศ,จัดซื้อต่างประเทศ,overseas purchase, purchase,ธุรกิจระหว่างประเทศ
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2552
 
Purchase Strategy for Profitability 23 March 2009 จัดโดย: Boston Network
คำค้นหา  ซื้อ ,กลยุทธ์
ระยะเวลา: 23 March 2009
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: “จัดซื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ กำไรดี” หลายคนในองค์กรเข้าใจว่า การจัดซื้อเป็นงานที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ติดต่อผู้ขายให้มาเสนอสินค้าที่องค์กรต้องการจัดซื้อเท่านั้น แต่ทราบหรือไม่ว่า หน่วยงานจัดซื้อ หรือฝ่ายจัดซื้อ เป็นหน่วยงานที่มีสำคัญมากต่อผลประกอบการขององค์กร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใช้จ่ายเงินขององค์กรในการจัดซื้อ ดังนั้นการทำหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อนอกจากจะต้องจัดซื้อสินค้าให้ได้มาตามความต้องการใช้ของหน่วยงานต่างๆและจ่ายเงินแล้ว ยังต้องทำหน้าที่ครอบ
คำค้นหา  จัดซื้อ ,กลยุทธ์, กำไร ,ซื้อ , ขาย
ระยะเวลา: 23-มี.ค.-52
 
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศให้ถ่องแท้ มิฉะนั้นแทนที่จะลดต้นทุนอาจกลายเป็นการเพิ่มต้นทุน และเกิ
คำค้นหา  งานสัมนา ,จัดซื้อ,ต่างประเทศ,การชำระ
ระยะเวลา: พุธที่ 18 มีนาคม 2552
 
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด