หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
พบกับเคล็ดลับเด็ดๆ...สื่อสารอย่างไรให้ตรงใจคน และประสบความสำเร็จในธุรกิจการงาน สร้างเสน่ห์ในตัวคุณด้วยกลยุทธ์การสื่อสารชั้นยอด....กับคอร์สสัมมนา “จ้าวแห่งการสื่อสาร” ของโค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ..... ข่าวดี!!สำหรับเพื่อนๆชาวใต้...ทั้งจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเดินทางไกลมาถึงกรุงเทพฯ เพราะเราได้จัดสุดยอดสัมมนานี้ที่ จังหวัดภูเก็ต... วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2555 สถานที่โรงแรมคาทีน่า จังหวัดภูเก็ต เวลา 09.00 น.-17.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.) ค่าบั
คำค้นหา  สัมมนา,จ้าวแห่งการสื่อสาร,ภูเก็ต,โค้ชสิริลักษณ์,seminar
ระยะเวลา: วันนี้-14 กรกฎาคม 2555 งานสัมมนาจัด 15 ก.ค.55
 
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร ความสำคัญ "การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ" เป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่จะนำให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะในโลกของยุคการแข่งขันสูงที่สูง ณ วันนี้ การนำเสนอสินค้า นำเสนอผลงาน การเจรจาการค้า ย่อมต้องอาศัยการนำเสนอที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้า แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่หลายคนไม่อาจก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังได้ เพียงเพราะต้องเผชิญกับความไม่มั่นใจในการนำเสนอ
คำค้นหา  อบรม สัมมนา การนำเสนอ
ระยะเวลา: 29/03/11
 
ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งความไม่แน่นอนทางกิจกรรมนี้เองที่เป็นเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาส (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk)ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของข้อจำกัด (Constraint) และความไม่แน่นอน (Uncertainty)อย่างไรก็ดี “ความเสี่ยง” มีความแตกต่างกันไปตามมุมมองตามความเชี่ยวชาญและอาชีพของผู้ให้คำจำกัดความ ซึ่งหมายความว่า นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ นักสถิติ นักการเงิน
คำค้นหา  จุฬา การบริหาร ผู้บริหาร รุ่นที่4
ระยะเวลา: 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2553, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา18.00-21.00 น.และ วันเสาร์ เวลา09.00น.-16.00น.
 
เรียน รู้หลักการภาวะผู้นำ และ เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ พร้อมกิจกรรมภาคสนามที่สนุกสนานท้าทาย ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ 20-21 ก.พ.53 เหมาะสำหรับ ผู้กำลังก้าวสู่ตำแหน่งการบริหาร ผู้บริหารระดับปฏิบัติการจนถึงระดับกลาง รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนจำกัด ราคาเริ่มตั้งแต่ 2,500 - 4,000 บาทต่อท่าน โปรดติดต่อสั่งจองได้ที่ นาวาอากาศโทภูษิต ดนตรี โทร 081-402-9114 อีเมล์ phusit@afsolutions.co.th หลักการและเหตุผล ด้วย สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่ผันผวนไปตามสภาวะแ
คำค้นหา  ผู้นำ
ระยะเวลา: วันเสาร์ ที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2553
 
ความลับของความสำเร็จทั้งปวง เริ่มต้นที่ราจะต้องมีความคิดที่ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว ยิ่งเมื่อเราย้อนกลับไปมองดูบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาในอดีต ล้วนแต่จะพบว่าเขเหล่านั้นมีความคิดที่ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังเสมอ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ หรือผู้นำและบุคคลสำคัญต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการมุ่งมั่นจะพัฒนาระบบคิดจึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่ถูกศึกษาและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน จนถึงปัจจุบันมีแนวคิดต่างๆที่จะพัฒนาระบบคิดของเราให้ดียิ่งๆขึ้นอยู่ในหลายๆรูปแบบ ซึ่งในห
คำค้นหา  เทคนิค , พัฒนาระบบคิด , ความสำเร็จ , อบรม , สัมนา
ระยะเวลา: พฤหัสที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553, 09.00 - 16.00 น.
 
EQ เพื่อการพัฒนาตนเอง EQ for Self Development   ใน อดีตเราให้ความสำคัญกับคนเก่งเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงนั้น อาจพบว่าคนเก่งใช่ว่าจะเป็นคนประสบความสำเร็จ หรือมีความสุขในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงานเสมอไป ในชีวิตจริงคนเราใช้อารมณ์มากแต่ไม่ค่อยได้มีการพัฒนาอารมณ์อย่างจริงจัง การมี EQ หรือ เชาว์อารมณ์เป็นสิ่งที่จะส่งผลให้ความเก่งสนับสนุนความดี และความดีก็สนับสนุนความเก่ง ส่งผลให้พนักงานหรือผู้บริหารได้ใช้ความสามารถ พัฒนาตนเอง และเพิ่มศักยภาพสูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว ทีมงานและองค์กรต่อไป หลักสูตรนี้
คำค้นหา  EQ การพัฒนาตนเอง
ระยะเวลา: 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 0900 - 16.00 น.
 
งานสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ BizIT เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปี โดยได้จัดงานติดต่อกันมาภายใต้นโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในปีนี้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 11 (MSIT11) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน BizIT2009 โดยมีรายละเอียดโครงการในการจัดงานสัมมนา ดังนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นรูปธรรม และเกิดป
คำค้นหา 
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 15 – ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552, 8.00 - 16.30 น.
 
ศูนย์การเรียนรู้Adventure Based Zone บริการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร โดยมีกิจกรรมใหม่ๆนำเข้ามาจากอเมริกา ปลอดภัย ได้สาระและปรัชญา
คำค้นหา  พัฒนาบุคคลากร,กิจกรรมใหม่ๆ,ฝึกอบรมบุคคลากร,ทีมบิวดิ้ง
ระยะเวลา: 05/09/09
 
ทีมงาน แอ๊ดเวนเจอร์ เบส โซน มีความเชี่ยวชาญในการสร้างทีม พัฒนาบุคลากร โดยใช้กิจกรรม Ropes Course Adventure มาเป็นสื่อการอบรม มีสาระ วิชาการ และจำลอง สถานการณ์ต่างเพื่อให้ทีมนั้นๆ แก้ปัญหาและร่วมกันเพื่อความอยู่รอด ขององค์กร มีปรัชญา นำเสนอทุกกิจกรรม กินใจมาก ได้ผลดี มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการสร้างทีม หรือมีความขัดแย้งในทีม เราช่วยให้ทีมของท่านอยู่รอดได้
คำค้นหา  ฝึกอบรม,สัมนากิจกรรมและวิชาการ,พัฒนาบุคคลากร,ทีมบิวดิ้ง
ระยะเวลา: 04/09/09
 
ทีมงาน แอ๊ดเวนเจอร์ เบส โซน มีความเชี่ยวชาญในการสร้างทีม พัฒนาบุคลากร โดยใช้กิจกรรม Ropes Course Adventure มาเป็นสื่อการอบรม มีสาระ วิชาการ และจำลอง สถานการณ์ต่างเพื่อให้ทีมนั้นๆ แก้ปัญหาและร่วมกันเพื่อความอยู่รอด ขององค์กร มีปรัชญา นำเสนอทุกกิจกรรม กินใจมาก ได้ผลดี มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการสร้างทีม หรือมีความขัดแย้งในทีม เราช่วยให้ทีมของท่านอยู่รอดได้
คำค้นหา  อบรมสัมนา,จัดกิจกรรมภายนอก,ทีมบิวดิ้ง
ระยะเวลา: 04/09/2009
 
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker)แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงว่าเป็นสุดยอดแนวคิดที่เราควรเรียนรู้ และรู้จักใช้วิธีคิดเหล่านั้นซึ่งในหลักสูตรนี้ได้คัดสรร รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมาเสนอใน ห้าวิธีคิดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ 1) Paradigm Shift 2) VISION 3) Scenario Planning 4) Game Theory 5) Innovation Thinking -------------
คำค้นหา  กลยุทธ์, การคิด, นักคิดเชิงกลยุทธ์, แนวคิดเชิงกลยุทธ์, ธุรกิจ, การตลาด
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552, 09.00 - 16.00 น.
 
ภาวะผู้นำนั้นไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับไหน ตำแหน่งไหนขององค์กร ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวเรา หลังจากการศึกษาวิจัยมาเป็นสิบปีของ John C.Maxwell ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ พบว่าการนิยามผู้นำตามตำแหน่ง หรือลักษณะงานนั้นเป็นคำหมายแบบแคบเท่านั้น และการประเมินภาวะผู้นำที่แท้จริงขององค์กรหนึ่งๆ ก็ยังไม่ได้ขึ้นกับขนาดขององค์กร หรือขนาดของธุรกรรมทางการเงินขององค์กรด้วย หากแต่ขึ้นกับว่าองค์กรนั้นมีจำนวนบุคลากรที่มีภาวะผู้นำอย่างมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด และ Maxwell ยังพบอีกว่า 99 %
คำค้นหา  ผู้นำ ,ผู้บริหาร, ภาวะผู้นำ ,กลยุทธ์ผู้นำ ,ผู้นำองค์กร
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552, 09.00 - 16.00 น.
 
หลักสูตรสำหรับ"ผู้บริหารยุคใหม่" ซึ่งเป็นหลักสูตรการคิดสร้างสรรค์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำ หากผู้บริหารคิดสร้างสรรค์ไม่ออก คิดนวัตกรรมไม่เป็น ไม่คิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆถ้าไม่มีใครสั่ง คิดยุทธศาสตร์ใหม่ไม่ได้ คิดติดกรอบเดิมๆ แก้ปัญหาไม่เก่ง หลักสูตร Latral Thinking จะทำให้บุคลากร 1.คิดสร้างสรรค์ได้ (Creative) 2.คิดนวัตกรรม (Innovative ) 3.คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ได้โดยไม่ต้องรอให้ใครสั่ง (Initiative) 4.คิดนอกกรอบ(Out-of-the-Box) 5.คิดแผนยุทธศาสตร์(Strate
คำค้นหา 
ระยะเวลา: วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552, 9.00 -16.30 น.
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ประกอบการที่สนใจ ความสำคัญ... การเป็นนักบริหารหรือหัวหน้างานที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีมุมมองทางด้านจิตวิทยาอย่างสูงยิ่ง ที่สำคัญก็คือ ต้องยึดหลักกระบวนการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) การคิดทางบวก (Positive Thinking) การคิดแบบสร้างสรรค์ (Innovative Thinking) รวมทั้งการจัดการ EQ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้ว การบริหารจัดการงานในฐานะหัวหน้างานยังจำเป็นต้องมีจิตวิทยากับผู้ร่วมงาน โดยหลักก็คือ
คำค้นหา  ผู้บริหาร, ผู้นำ, สัมมนา, ฝึกอบรม, การจูงใจ,
ระยะเวลา: 23/07/09
 
ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน ตลอดจนฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต่างก็ตระหนักดีว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” เป็นกระบวนการบริหารที่มีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร ตลอดจนเป็นเครื่องมือนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร ปัจจุบัน พบว่าองค์การต่างๆยังประสบปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานในทางปฏิบัติ เพราะนอกจากการประเมินผลจะไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาพนักงานและหน่วยงานเท่าที่ควรแล้ว ยังจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลากหลาย เช่น การประเมินผลไม่ชัดเจน พนักงานไม่ค่อยยอมรับผลการประเมิน และรู้สึกไม่เป็นธรร
คำค้นหา  ประเมินผล ,การปฏิบัติงาน ,ผลงาน
ระยะเวลา: 24 เมษายน 2552
 
The 4 Dimensional Manager โดย: Boston Network
คำค้นหา  manager ,dimensional
ระยะเวลา: 26 March 2009
 
ทัศนคติเชิงบวกเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในการทำงาน หรือการใช้ชีวิต เพราะความคิด หรือทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรม หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบแนวทางในการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อตนเอง การทำงานและองค์กร มองภาพการทำงานในเชิงบวก และพร้อมที่จะฝ่าฟันทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง พร้อมทั้งมีความสุขกับการทำงาน และการใช้ชีวิตส่วนตัว หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: คุณค่าชีวิตกับการทำงาน - 4 ปัญหา Classic - ว
คำค้นหา  ทัศนคติ ,การทำงาน ,องค์กร ,การคิด ,กฎแห่งความสำเร็จ ,เชิงบวก ,เชิงลบ
ระยะเวลา: พุธที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 
How to develop your people for Manager หลักสูตร : แนวทางพัฒนาคนสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารที่มองการณ์ไกลจะให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างมุ่งมั่นจริงจัง เพราะตระหนักอยู่เสมอว่าบุคลากรขององค์การเปรียบเสมือนทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นขุมกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้องค์การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน แต่การพัฒนาบุคลากรจะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล (Effective) หากผู้บริหารไม่สามารถระบุได้ว่าบุคลากรของตนควรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และขีดความสามารถ
คำค้นหา  พัฒนาคน ,บริหาร, บุคลากร ,ความรู้ ,Knowledge, ทักษะ ,Skill, ขีดความสามารถ
ระยะเวลา: วันพุธที่ 22 เมษายน 2552 (09.00-16.00น.)
 
ในอดีตเราให้ความสำคัญกับคนเก่งเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงนั้น อาจพบว่าคนเก่งใช่ว่าจะเป็นคนประสบความสำเร็จ มีความสุขในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงานเสมอไป ผู้ที่เป็นคนเก่งและคนดี เป็นคนละสิ่งกัน ในชีวิตจริงคนเราใช้อารมณ์มาก แต่ไม่ค่อยได้มีการพัฒนาอารมณ์อย่างจริงจัง การมี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่จะส่งผลให้ความเก่งสนับสนุนความดี และความดีก็สนับสนุนความเก่ง ส่งผลให้พนักงานหรือผู้บริหารได้ใช้ความสามารถ พัฒนาตนเอง และเพิ่มศักยภาพสูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว ทีมงานและองค์กรต่อไป หลักสูตรนี้ จะเ
คำค้นหา  EQ ,การพัฒนาตนเอง
ระยะเวลา: 9 เมษายน 2552
 
“อุปสรรคอย่างหนึ่งที่คอยขัดขวางชีวิตเราอยู่เสมอ คือ ความคิดในเชิงลบ ที่มักจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าความคิดลบกับความคิดบวกที่อยู่ในตัวเราตลอดเวลานั่นเอง” ทัศนคติเชิงบวก จะนำมาซึ่งการนับถือตัวเอง ทำให้เรามองตนเอง และผู้อื่นในแง่ดี มีความคิดที่จะมุ่งสู่ทิศทางที่ต้องการ ทำให้เราปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย แต่การสร้างให้เรามีทัศนคติเชิงบวกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย วิธีการที่จะสร้างให้มีทัศนคติเชิงบวกมีหลากหลายวิธี วิธีที่ดีวิธีหนึ่งคือการคุยกับ
คำค้นหา  ศักยภาพ , การทำงาน ,ความคิด,บวก
ระยะเวลา: 3 เมษายน 2552
 
Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ) จัดโดย: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คำค้นหา  บริหารเวลา ,จัดการ
ระยะเวลา: 2 April 2552
 
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว
คำค้นหา  ศิลปะ , หัวหน้างาน, ผู้จัดการ ,ผู้บริหาร
ระยะเวลา: พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552
 
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ อย่างไร 1. คุณ สั่ง” หรือ “มอบหมาย” งาน 2. ลูกน้องของคุณสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ เพระเหตุใด 3. คุณติดตามทุกขั้นตอนการทำงานของลูกน้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 4. เมื่อมีปัญหาระหว่างการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ลูกน้อง และ คุณ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
คำค้นหา  งานสัมนา ,ควบคุมงาน ,ติดตามงาน,เทคนิค,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552, 9.00 - 16.00
 
ทำไม? ทุกคนต้องเรียน The Super Manager: ด้วยเหตุผลง่าย ๆ ของผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ทั้งที่กำลังอยู่ในกลุ่มผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้วและผู้ที่กำลังเข้าสู่การเป็นผู้บริหาร การเรียน The Super MANAGER เป็นการเรียนในระยะเวลาสั้น ๆ แต่เข้มข้นด้วยเนื้อหา สำหรับผู้ที่มุ่งเน้นจะพัฒนาตนเอง และสามารถนำไปใช้ได้ในทันที ทั้งในแง่ของการบริหาร และวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือทบทวนในหลักปฏิบัติที่เคยทำมา อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยน แนวคิด ความรู้ และประสบ การ
คำค้นหา  งานสัมนา ,ผู้จัดการ,อัจฉริยะ,manager,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: จันทร์ที่ 16 - อังคารที่ 17 มีนาคม 2552, 09.00 - 16.00 น.
 
วัตถุประสงค์ - เรียนรู้และเข้าใจตนเองมากขึ้น ทั้งในเรื่องทัศนคติ บุคลิกภาพภายในและศักยภาพภายในตัว - เข้าใจแนวทางในการสร้างแรงขับ และแรงบันดาลใจเพื่อดึงศักยภาพเหล่านั้นมาใช้ - วิธีการในการปรับปรุง และเพิ่มพูนบุคลิกภาพภายใน - สามารถปรับแนวทางดังกล่าว ประยุกต์ให้เกิดความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและ ชีวิตการทำงาน หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: *การปรับทัศนคติ และพร้อมเปิดมุมมองใหม่ให้กับตัวเอง *เรียนรู้ถึง “แรงขับ” แบบต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเรา และต่อการทำงาน *กระตุ้นการใช้ศักยภาพภายใน ที่เ
คำค้นหา  สัมนา ,บุคลิกภาพ
ระยะเวลา: 12/03/09
 
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด