หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การผลิตแบบ Panasonic - วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 (พร้อมรับสิทธิ์การวิเคราะห์ตรวจสภาพโรงงานเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
คำค้นหา 
ระยะเวลา: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 – 18.30 น.
 
การวางแผนถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการวางแผนที่ดี ย่อมจะนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ดังคำพูดที่ว่า "วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" ตรงข้ามหากวางแผนได้ไม่ดีแล้วละก็ คงยากหากต้องการให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมการผลิต รวมไปถึงการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัตินั้นจะสำเร็จได้ดังที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :   วัตถุประสงค์
คำค้นหา  การผลิต , อบรม , ความรู้เสริม
ระยะเวลา: วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 09.00-16.00 น.
 
การบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) คลังสินค้าเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากอีกหน่วยหนึ่งในกิจกรรมของกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดี ถูกต้องและเหมาะสม ไม่เพียงแต่ช่วยให้สินค้าอยู่ในสภาพที่ดีง่ายต่อการจัดเก็บและดูแลเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินการลดลง และเวลาในการตอบสนองลูกค้าสูงขึ้น สินค้าถึงมือลูกค้าในวัน เวลา จำนวน และสภาพที่ลูกค้าพึงพอใจ โดยคลังสินค้าที่ดีจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้รวด
คำค้นหา  บริหารจัดการคลังสินค้า,Warehouse Management, อบรมการจัดการคลังสินค้า, อบรมบริหารคลังสินค้า, อบรมคลังสินค้า
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
 
การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Inventory Management) สินค้าคงคลัง เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การผลิตหรือการขายเป็นไปได้อย่างราบรื่น สินค้าคงคลังที่มากเกินไปเป็นปัญหาทั้งต้นทุนการเก็บรักษาสูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมยหรือสูญหายและทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเงินไปหาประโยชน์ด้านอื่นๆ ตรงข้ามสินค้าคงคลังน้อยไปก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลน(Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายให้ลูกค้า เป็นการเปิดช่องให้คู่แข่งขันและสูญเสียลูกค้าไป นอกจากนี้ถ้าขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญ การดำเนินงานทั
คำค้นหา  การบริหารสินค้าคง,การจัดการสินค้าคงคลัง,สินค้าคงคลัง,Inventory,Inventory Management
ระยะเวลา: วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
 
การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Inventory Management) สินค้าคงคลัง เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การผลิตหรือการขายเป็นไปได้อย่างราบรื่น สินค้าคงคลังที่มากเกินไปเป็นปัญหาทั้งต้นทุนการเก็บรักษาสูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมยหรือสูญหายและทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเงินไปหาประโยชน์ด้านอื่นๆ ตรงข้ามสินค้าคงคลังน้อยไปก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลน(Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายให้ลูกค้า เป็นการเปิดช่องให้คู่แข่งขันและสูญเสียลูกค้าไป นอกจากนี้ถ้าขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญ การ
คำค้นหา  สัมมนา, อบรม, รับจัดสัมมนา, รับจัดอบรม, องค์กร, พัฒนาองค์กร, พัฒนาบุคคล, นำเข้า-ส่งออก, การขาย, การตลาด
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
 
เนื่องด้วยภาครัฐ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ได้จัด โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs (รวมถึงภาคการค้า (Trading) ด้วย) ขึ้นมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย จากความเข้มแข็งของ SMEs ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ download ใบสมัคร 1. Microsoft Word Format http://sites.google.com/site/shindan2500project/registrationformshindan1000/RegistrationFormShindan1000.doc?attredirects=0 2. PDF Format http://sites.google.com/site/shindan2500pro
คำค้นหา  พัฒนา ,ประสิทธิภา,การผลิต,SMEs
ระยะเวลา: -
 
“ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของสินค้าหรือบริการที่สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องพยายามลดต้นทุนในการดำเนินงาน และหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าหรือบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการรับมอบวัตถุดิบ ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบ Lean ซึ
คำค้นหา  ผลผลิต, การผลิต ,แผน, กลยุทธ์ ,วางแผน ,กระบวนการผลิต ,บูรณาการ
ระยะเวลา: วันที่ 14-15 ตุลาคม 2552, 09.00-16.00 น.
 
เตรียมพบกับงานสัมมนา (ฟรี) หลักสูตร “ติดอาวุธการตลาดเพื่อนักอุตสาหกรรม : การมัดใจผู้บริโภคและการรับมือกับ PL Law” คณะกรรมการสายงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานสัมมนา หลักสูตร “ติดอาวุธการตลาดเพื่อนักอุตสาหกรรม : การมัดใจผู้บริโภคและการรับมือกับ PL Law” โดยจะจัดขึ้นทั้งสิ้น 5 ครั้ง (ใน 5 ภูมิภาค) ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2552 ระยะเวลาการจัดสัมมนาภาคละ 1 วัน เวลา 08.30 - 16.30 น. รับผู้เข้าฟังสัมมนาจำนวนจำกัด เพียงภาคละ 100 ท่านเท่านั้น (สัมมนาฟรีไม่เสี
คำค้นหา  ผู้บริภค,กลยุทธ์,การตลาด,อุตสาหกรรม
ระยะเวลา: เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 , 08.30 - 16.30 น.
 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดสัมมนาเรื่อง “ต้นทุนที่ลดได้ คือกำไรที่เพิ่มขึ้น” อภิปรายโดยผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพ มาให้ข้อคิดเห็นแนวทางและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรของธุรกิจเพื่อทำกำไร เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-16.30 น. “ทำอย่างไรผู้ผลิตจึงอยู่รอดในธุรกิจได้ยาวนานที่สุด” โดยคุณกำพล กิจชระภู
คำค้นหา  ต้นทุน ,กำไร, การลงทุน ,การขาย
ระยะเวลา: พฤหัสที่ 2 กรกฎาคม 2552, 09.00-16.30 น.
 
Production Management กลยุทธ์บริหารการผลิต จัดโดย: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คำค้นหา  Production ,Management ,กลยุทธ์,บริหาร,การผลิต
ระยะเวลา: 8 เมษายน 2552
 
IE Techniques for Productivity Improvement เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลผลิต จัดโดย: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คำค้นหา  เทคนิค,วิศวกรรม,อุตสาหการ,ผลผลิต, Techniques, Product
ระยะเวลา: 25-26 มีนาคม 2552
 
7 Wastes (การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ) จัดโดย: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คำค้นหา  Wastes ,การลดต้นทุน,ความสูญเสีย, ต้นทุน
ระยะเวลา: 20 มีนาคม 2552
 
การปฏิบัติงานคลังสินค้ายุคใหม่ต้องการความรวดเร็ว (Speed) คล่องตัว (Agility) แม่นยำ (Accuracy) และประหยัดต้นทุน (Cost - Effectiveness) เพื่อหนุนเสริมให้ขบวนซัพพลายเชน สามารถแข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจะทำเช่นนั้นได้งานคลังสินค้า จำต้องมีการปรับกลยุทธ์ และกระบวนการทำงานกันใหม่ โดยกำจัดกิจกรรมที่ไม่มีมูลค่า เพิ่ม (Non-Value Adding Activities) และขจัดความสูญเปล่า (Waste) ในทุกจุด ทุกพื้นที่ของคลังสินค้าให้หมดไป ซึ่งนี่ก็คือ “แนวคิดแบบลีน” (Lean Concepts) ที่สามารถปรับใ
คำค้นหา  Lean, warehouse, management
ระยะเวลา: 19 มีนาคม 2552 (9:00 - 16:00 น.)
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: หลักการและเหตุผล เจ้าหน้าที่คลังสินค้าหาสินค้าบางรายการไม่พบ หรือบางครั้งหาสินค้าได้ แต่ใช้เวลานาน หรือหยิบสินค้าโดยไม่จัดระบบก่อนหลัง ทำให้สินค้าไม่มีการเคลื่อนไหว (Dead Stock) ซึ่งส่งผลต่อความเสียหายของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีกำหนดอายุ ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกระจายสินค้าสู่ลูกค้า เกิดความล่าช้า ผิดพลาด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย หลักสูตรนี้ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง
คำค้นหา  เทคนิค ,จัดระบบ , ค่าใช้จ่าย ,ต้นทุน
ระยะเวลา: 27-มี.ค.-52
 
Visual Control เครื่องมือช่วยเเพิ่มผลผลิตด้วยการมองเห็น จัดโดย: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คำค้นหา  ผลผลิต, เครื่องมือ
ระยะเวลา: 27 มีนาคม 2552
 
หลักสูตรนี้มุ่งหวัง ที่จะให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ทุกรูปแบบ เพื่อรองรับงานออกแบบในประเภท ต่างๆ โดยจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ พื้นฐานการออกแบบทั่วไป และนำมาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ ที่สวยงาม มี Function การใช้งานตรงตามต้องการ และสามารถผลิตได้จริงในระบบอุตสาหกรรม หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: • หลักการและศิลปะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ • การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ภายใน (Inner Packaging) • การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ภายนอก (Outer Packaging) • ระบบการผลิตงานบร
คำค้นหา  งานสัมนา , Packaging ,Design,ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ระยะเวลา: จันทร์ที่ 23 - พุธที่ 25 มีนาคม 2552
 
วัตถุประสงค์ •เพื่อให้เข้าใจแนวคิด และหลักการของกลยุทธ์ตลอดจนเทคนิคในการบริหารการผลิตที่สำคัญ •เพื่อให้สามารถพิจารณาคัดเลือกกลยุทธ์ และเทคนิคในการบริหารการผลิตได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ วิธีการอบรม -การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ -หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 09.00-12.00 น. •แนวคิดพื้นฐานของการบริหารการผลิต •เป้าหมายสำคัญที่สุดของการกำหนดกลยุทธ์การผลิต •ภาพรวมของการบริหารการผลิตที่สำคัญ •แก่นการผลิต •วิวัฒน์การผลิต •กลยุทธ์การตัดสินใจต่อการผลิต
คำค้นหา  งานสัมนา ,บริหาร,การผลิต ,กลยุทธ์
ระยะเวลา: 08/04/09,18/09/09
 
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด