หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หลักสูตรการใช้ AutoCAD Revit Structure 2010 ระดับพื้นฐานนี้ จะช่วยให้วิศวกรโครงสร้าง พนักงานเขียนแบบโครงสร้าง และนักประมาณราคา สามารถสร้างโมเดลอาคารเป็น 3 มิติได้ หรือ ใช้ไฟล์จาก Revit Architecture มาทำงานโมเดลโครงสร้างอาคารได้ต่อเนื่อง หรือ การนำไฟล์จากโปรแกรมวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้าง (Structural Analysis and Design) มาสร้างโมเดลอาคารได้ เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : วันที่ 1 : - แนะนำ้คำสั่งบนหน้าจอ Autodesk Revit Structure 2010 - ทำความรู้จักกับการโมเดลข้อมูลรายละเอียดอาคาร Building    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  AutoCAD,Revit,Structure,Analysis,Design
ระยะเวลา: วันจันทร์ที่ 21 - 22 ธันวาคม 2552, 09:00
วิเคราะห์ทุกคำจำกัดความและแนวคิดเบื้องต้นของโลจิสติส์และซัพพลายเชน พร้อมตีแผ่เทคนิคของการจัดการโลจิสติกส์ ด้วยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงในวงการโลจิสติกส์กว่า 10 ปี รวมถึง แนวโน้มในอนาคตของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานแบบองค์รวมทั้ง ระบบ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและยกระดับศักยภาพการดำเนินการ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่างๆของการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าต้นทุนในการดำเนินการต่างๆ รวมทั้ง เพิ่มศักยภาพและขีดความสามา   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  โลจิสติส์,logistics,analysis
ระยะเวลา: วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552, 09.00 - 16.00 น
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1