หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
The Secret Law of Attraction and Beyond • Guinness Book of World Record - Most Books on New York Times Best Seller • Has 110 Books and Over 100 Million Copies in Print in 46 Languages • The World's Leading Success Guru Featured in The Secret This program enables you to build resilience and competencies to ensure sustainable growth and organization success in the most challenging and turbulent times หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: Session1 - Understanding the secret Law of Attraction    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , Organizational ,Success
ระยะเวลา: Tuesday 24 April 2009, 09.00 am - 4.00 p
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1