หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
How to develop your people for Manager หลักสูตร : แนวทางพัฒนาคนสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารที่มองการณ์ไกลจะให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างมุ่งมั่นจริงจัง เพราะตระหนักอยู่เสมอว่าบุคลากรขององค์การเปรียบเสมือนทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นขุมกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้องค์การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน แต่การพัฒนาบุคลากรจะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล (Effective) หากผู้บริหารไม่สามารถระบุได้ว่าบุคลากรของตนควรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และขีดความสามารถ    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  พัฒนาคน ,บริหาร, บุคลากร ,ความรู้ ,Knowledge, ทักษะ ,Skill, ขีดความสามารถ
ระยะเวลา: วันพุธที่ 22 เมษายน 2552 (09.00-16.00น.)
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1