หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
เนื่องด้วยภาครัฐ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ได้จัด โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs (รวมถึงภาคการค้า (Trading) ด้วย) ขึ้นมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย จากความเข้มแข็งของ SMEs ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ download ใบสมัคร 1. Microsoft Word Format http://sites.google.com/site/shindan2500project/registrationformshindan1000/RegistrationFormShindan1000.doc?attredirects=0 2. PDF Format http://sites.google.com/site/shindan2500pro   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  พัฒนา ,ประสิทธิภา,การผลิต,SMEs
ระยะเวลา: -
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1