หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
Training & Workshop การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กร จากความขัดแย้ง กำหนดการและใบสมัคร คลิกที่นี่ วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ** ติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, 086-329-1976 คุณกานต์ โทร. 02-345-1115, 086-329-1978 คุณนราธิป โทร.02-345-1125 E-mail : phornphotc@off.fti.or.th, phornphot   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  พัฒนาองค์กร, Conflict
ระยะเวลา: 02/08/11
งานสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ BizIT เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปี โดยได้จัดงานติดต่อกันมาภายใต้นโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในปีนี้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 11 (MSIT11) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน BizIT2009 โดยมีรายละเอียดโครงการในการจัดงานสัมมนา ดังนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นรูปธรรม และเกิดประ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  IT,ICT,บัณฑิตศึกษา ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,พัฒนา,ศักยภาพ
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 15 – ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552, 8.00 - 16.30 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1