หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
EQ เพื่อการพัฒนาตนเอง EQ for Self Development   ใน อดีตเราให้ความสำคัญกับคนเก่งเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงนั้น อาจพบว่าคนเก่งใช่ว่าจะเป็นคนประสบความสำเร็จ หรือมีความสุขในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงานเสมอไป ในชีวิตจริงคนเราใช้อารมณ์มากแต่ไม่ค่อยได้มีการพัฒนาอารมณ์อย่างจริงจัง การมี EQ หรือ เชาว์อารมณ์เป็นสิ่งที่จะส่งผลให้ความเก่งสนับสนุนความดี และความดีก็สนับสนุนความเก่ง ส่งผลให้พนักงานหรือผู้บริหารได้ใช้ความสามารถ พัฒนาตนเอง และเพิ่มศักยภาพสูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว ทีมงานและองค์กรต่อไป หลักสูตรนี้   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  EQ การพัฒนาตนเอง
ระยะเวลา: 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 0900 - 16.00 น.
ในอดีตเราให้ความสำคัญกับคนเก่งเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงนั้น อาจพบว่าคนเก่งใช่ว่าจะเป็นคนประสบความสำเร็จ มีความสุขในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงานเสมอไป ผู้ที่เป็นคนเก่งและคนดี เป็นคนละสิ่งกัน ในชีวิตจริงคนเราใช้อารมณ์มาก แต่ไม่ค่อยได้มีการพัฒนาอารมณ์อย่างจริงจัง การมี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่จะส่งผลให้ความเก่งสนับสนุนความดี และความดีก็สนับสนุนความเก่ง ส่งผลให้พนักงานหรือผู้บริหารได้ใช้ความสามารถ พัฒนาตนเอง และเพิ่มศักยภาพสูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว ทีมงานและองค์กรต่อไป หลักสูตรนี้ จะเ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  EQ ,การพัฒนาตนเอง
ระยะเวลา: 9 เมษายน 2552
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1