หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า และการจัดการประสบการณ์ลูกค้าในสถานการณ์จริง (CRM & CEM in Action) เรียนรู้…กลยุทธ์ CRM และ CEM ในการรักษาลูกค้าเดิมอย่างต่อเนื่อง และสร้างลูกค้าใหม่ เรียนรู้…กลยุทธ์การสร้าง “คุณค่า” แก่ลูกค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งขันอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้…กลยุทธ์การทำให้ลูกค้ามี “ประสบการณ์เชิงบวก” กับองค์กร / สินค้า / บริการ Case Study & Workshop วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 4 โซน C   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม, การจัดการ, CRM & CEM in Action , กลยุทธ์CRM ,
ระยะเวลา: 9 มิถุนายน 2553
การบริหารจัดการและการรักษากำไรให้ยั่งยืนได้ในระยะยาว สิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุด ก็คือการที่เราจะต้องรู้และตัดสินใจทำ ด้วยกลยุทธ์ตลาดที่ถูกต้อง ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของเรา อย่างไรก็ ตามความสลับซับซ้อน ย่อมเกิดขึ้นได้ หากเราไม่สามารถแยกแยะลูกค้า พื่อนำมาจัดการได้อย่างเป็นระบบจากลูกค้าที่หลากหลายSegment ลูกค้าที่สร้างกำไรอย่างเป็นกอบเป็นกำ ลูกค้าที่สร้างกำไรในระยะสั้น ดังนั้นเราควรจะมีโปรแกรมการบริหารจัดการลูกค้า ในทาง การตลาดอย่างไร ? Objective 1) เข้าใจวิถีทางการตลาดในยุค Customer Centric ท   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  เพิ่มกำไร ,บริหารจัดการลูกค้า, ลูกค้าสัมพันธ์ ,Customer Centric, CRM, กลยุทธ์
ระยะเวลา: วันพุธที่ 9 กันยายน 2552, 9.00 - 16.00 น.
Untitled Document ฟรีอบรม 1-2-3 CRM: 3 ขั้นตอนสู่การใช้งานระบบ CRM System อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Ai-CRM บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม ยินดีนำเสนอการสัมนาด้าน CRM ให้กับลูกค้าฟรี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2009 โดยในการสัมนาทางวิทยากรจะให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ CRM ให้กับผู้เข้าอบรม ตั้งแต่กระบวนการ CRM และการนำ CRM มาใช้ในองค์กร นอกเหนือจากนั้น วิทยากรจะอบรมการใช้งาน Ai-CRM System ซึ่งเป็น Software Package CRM ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถใช้งาน รวมถึงยกตัวอย่าง Case Study ขอ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  CRM,CRM System
ระยะเวลา: 31 กรกฎาคม 2009
การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นเครื่องมืออย่างดีในการผูกใจลูกค้าไว้กับบริษัท ดังคำกล่าวที่ว่า“ความสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่องยาวนาน ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากประสบการณ์ที่น่าประทับใจในครั้งแรกที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (First Impression) และค่อยๆสานสัมพันธ์กันจนเป็นโซ่ทองคล้องใจ แนบแน่นเสมือนหนึ่งเป็นเครือญาติใกล้ชิด และหมั่นคอยดูแลรักษามันไว้ตราบนานเท่านาน” ความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางการค้านี้สามารถคำนวณออกมาให้เห็นได้ในรูปตัวเงินที่เรียกว่า“มูลค่าระยะยาวของลูกค้า(Customer L   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , CRM ,กลยุทธ์,บริหาร,ลูกค้า
ระยะเวลา: รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2552, รุ่นที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552, 08.30 - 16.00 น.
ในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ซึ่งลูกค้ามีความรวดเร็วในการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการ จนทําให้บริษัทต้องเพิ่มพูนศักยภาพของกลยุทธ์และความสามารถของบุคลากร เพื่อเหนี่ยวรั้งและสร้างความจงรักภักดีมิให้ลูกค้าหลุดลอยออกจากวงจรของผลิตภัณฑ์และบริการของตน ใครยิ่งสามารถเพิ่มพูนความสามารถในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มากเท่าไรก็จะสามารถยึดเหนี่ยวลูกค้าที่สําคัญให้อยู่กับตนนานเท่านาน “The Key to Customer Loyalty” หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: 1. แนวคิดการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริหารลูกค้าสัมพัน   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , CRM ,กลยุทธ์,บริหาร,ลูกค้า
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552, เวลา 09.00 – 16.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1