หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ขอเชิญผู้ที่สนใจธุรกิจค้าส่งผ่านระบบออนไลน์เข้าร่วมงานอบรมสัมมนา ให้ความรู้การทำธุรกิจ Import-Export (นำเข้า ส่งออก สินค้า) ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com โดยงานอบรมสัมมนานี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ และชี้ให้เห็นช่องทาง ในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ Alibaba.com ที่จะช่วยให้การ นำเข้า-ส่งออก สินค้าทำได้ง่ายขึ้น การหา Supplier หรือการหาลูกค้าทำได้ง่ายขึ้น และสามารถกระจายสินค้าออกสู่ตลาดโลกได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ในงาน ยังแนะนำสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และเทคนิคในการหาสินค้าอื่นๆ พร้อมรับโปร   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  Alibaba,สัมมนาส่งออก,ค้าส่ง,สัมมนาฟรี,อาลีบาบา
ระยะเวลา: 16/03/17
งานสัมมนา จัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 โดยแบ่ง เป็น 2 รอบคือ (รับจำนวนจำกัด) รอบเช้า เวลา 10.00 - 12.00 น. รอบบ่าย เวลา 14.00 - 16.00 น. (สามารถเลือก รอบ ที่ต้องการเข้าฟังได้) จัดโดย บริษัท อีคอมเมิร์ซ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ อาคาร JJ Outlet งานสัมมนานี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการสร้างรายได้ จากการทำธรุกิจนำเข้า-ส่งออก ด้วยเว็บไซต์ Alibaba.com ไม่ว่าท่านจะเคยใช้งานเว็บไซต์ อารีบาบา มาแล้วหรือไม่ก็ตาม ในงานสัมมนานี้ท่านจะได้รับฟังการถ่ายทอดความรู้ ประ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมมนา Alibaba , งานสัมมนาชี้ช่อง รวยด้วย Youtube Partner Program , งานอบรมสัมมนา ขยายช่องทางสร้างเงินล้านด้วย Facebook
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1