หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
contact@thaitrainingzone.comโรงแรมอิมพีเรียลธารา วิธีการการออกและแก้ไขใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และการจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ สรุปประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : 1. ปัญหาการได้รับใบกำกับภาษีข้ามเดือน, ข้ามปี2. ใบกำกับภาษีที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง - ใบกำกับภาษีออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออก ใช้ได้หรือไม่และถ้าใช้มีผลอย่างไร, ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีแต่ไม่ออกให้จะมีผลอย่างไร - การออกใบก   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ใบกำกับภาษี,ใบลดหนี้,ใบเพิ่มหนี้,กรมสรรพากร
ระยะเวลา: วันที่ 12 ธันวาคม 2552 - 09.00
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1