หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม AutoCAD Architecture 2010 โดยวิทยากรผู้เชี่ยญชาญจาก Autodesk Thailand ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์อบรมอบรม ทูพลัส ฯ ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,560 บาท โปรแกรม AutoCAD Architectural เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับสถาปนิกในการออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรมบนโปรแกรม AutoCAD ที่ท่านคุ้ยเคยกันดีอยู่แล้ว โดยพัฒนาให้มีคำสั่งพิเศษที่จะช่วยให้สถาปนิก พนักงานเขียนทำแบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ในขณะที่ไม่ต้องเรียนรู้กับพื้นฐานก   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม, สัมมนา, autocad, architecture, autocad architecture, โปรแกรมออกแบบ, สถาปัตยกรรม, ออกแบบ, ก่อสร้าง, เขียนแบบ, สถาปนิก, 2
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2553 - 2 กรกฎาคม 2553
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร หรือจัดการข้อมูลใน Database ไม่ว่าฐานข้อมูลของคุณนั้นจะอยู่ในรูปแบบของ Text File หรือ Excel File หรือ Access File ฯลฯ สิ่งที่คุณต้องการจากฐานข้อมูลนั้นก็คือ การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อสรุปข้อมูลเพื่อให้กับผู้บริหารใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ให้ได้อย่างรวดเร็วนั้น คงจะต้องยอมรับว่าการใช้ PivotTable ใน Excel นั้น ให้ผลอย่างรวดเร็วจริงๆ แต่ทว่าการใช้งาน PivotTable ใน Excel 2007 ได้ให้อ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  หลักสูตร, Excel 2007 ,โปรแกรม,PivotTable
ระยะเวลา: พุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552, 8:45 - 16:00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1