หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
Training เทคนิคการสร้างสรรค์แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ Creating Strategic Marketing Plan วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ** ปัจจุบัน การแข่งขันด้านการตลาดในแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง นับวันก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แผนการตลาดที่เกิดขึ้นจึงต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด รอบคอบ รัดกุม สร้างสรรค์    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  แผนการตลาด, กลยุทธ์การตลาด, Marketing Plan, การตลาด, อบรมสัมมนา
ระยะเวลา: 04/10/11
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าอบรม “การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ” (Effective Marketing Plan for Service Business) วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน / หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร / บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร ** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ** การแข่งขันด้านการตลาดในแต่ละธุรกิจเป็นไ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การตลาด, การวางแผนการตลาด, บริการ, ธุรกิจบริการ
ระยะเวลา: 16/11/10
Course Outline 1. ความสำคัญของแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Importance of Strategic Marketing Plan) 2. การวิเคราะห์ปัจจัยหลักภายนอก 4 กลุ่มที่ส่งผลต่อธุรกิจ (External Factors Analysis; 4 Issues) 3. การวิเคราะห์ ปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อธุรกิจ (Self-Analysis) 4. การตัดสินใจเลือกแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Decision) 5. การวางแผนทางการเงิน (Financial Projection; Profit & Loss Statement) 6. การควบคุมและประเมินแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Control and Statement)    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  สัมมนาการตลาด, แผนการตลาด, แผนกลยุทธ์
ระยะเวลา: 10 พฤศจิกายน 2553 - 11 พฤศจิกายน 2553
“Strategic Lead” Marketing Plan (เทคนิคและขั้นตอนการทำแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ)   “ กำหนดกลยุทธ์ ในแผนการตลาดของเรา แบบไม่ธรรมดา และเน้นสู่แผนปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลแตกต่างที่เห็นได้จริง “ -------------------------------------------------------------------------------- เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : เข้าใจความเชื่อมโยง ระหว่าง Business Plan กับ Marketing Plan ทบทวนโครงสร้างของการวางแผนการตลาด และตัวอย่างของแผนการตลาด เข้าใจ Business Model and Strategic Plan เพื่อนำมาสู่การจัดทำแผนกา   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ขั้นตอนการทำแผนการตลาด กลยุทธ์ทำแผนการตลาด
ระยะเวลา: 10 พฤศจิกายน 2552
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1