หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
Training เทคนิคการสร้างสรรค์แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ Creating Strategic Marketing Plan วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ** ปัจจุบัน การแข่งขันด้านการตลาดในแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง นับวันก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แผนการตลาดที่เกิดขึ้นจึงต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด รอบคอบ รัดกุม สร้างสรรค์    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  แผนการตลาด, กลยุทธ์การตลาด, Marketing Plan, การตลาด, อบรมสัมมนา
ระยะเวลา: 04/10/11
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าอบรม “การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ” (Effective Marketing Plan for Service Business) วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน / หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร / บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร ** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ** การแข่งขันด้านการตลาดในแต่ละธุรกิจเป็นไ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การตลาด, การวางแผนการตลาด, บริการ, ธุรกิจบริการ
ระยะเวลา: 16/11/10
Course Outline 1. ความสำคัญของแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Importance of Strategic Marketing Plan) 2. การวิเคราะห์ปัจจัยหลักภายนอก 4 กลุ่มที่ส่งผลต่อธุรกิจ (External Factors Analysis; 4 Issues) 3. การวิเคราะห์ ปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อธุรกิจ (Self-Analysis) 4. การตัดสินใจเลือกแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Decision) 5. การวางแผนทางการเงิน (Financial Projection; Profit & Loss Statement) 6. การควบคุมและประเมินแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Control and Statement)    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  สัมมนาการตลาด, แผนการตลาด, แผนกลยุทธ์
ระยะเวลา: 10 พฤศจิกายน 2553 - 11 พฤศจิกายน 2553
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการ บริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด้านบัญชี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย จึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  หลักการบัญชี, บัญชีอสังหาริมทรัพย์, บัญชีรับเหมาก่อสร้าง, ภาษี, การเงิน, อบรม, สัมมนา, ก่อสร้าง, บริหารบัญชี, วางแผนภาษี,ภาษี
ระยะเวลา: 3 กรกฎาคม 2553 - 3 กรกฎาคม 2553
การวางแผนที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครบขั้นตอนว่ามีแผนแล้ว มีไว้ให้อุ่นใจเมื่อมีคนมาตรวจก็หยิบออกมาโชว์ได้ ซึ่งการวางแผนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเนื่องด้วยความคุ้นชินกับวิธีการวางแผนแบบเดิมที่ใช้มานาน หากท่านต้องการคิดการใหญ่ ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง โดยหวังผลให้เกิด Impact ในวงกว้างและยั่งยืน การวางแผนแบบเก่าคงทำให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ได้ยาก เพราะการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนั้น ปัจจัยพื้นฐานต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเป็นอันดับแรก    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การวางแผน , การจัดการ , การบริหาร , บุคคล
ระยะเวลา: วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2553, 08.30
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1 2 3