หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker)แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงว่าเป็นสุดยอดแนวคิดที่เราควรเรียนรู้ และรู้จักใช้วิธีคิดเหล่านั้นซึ่งในหลักสูตรนี้ได้คัดสรร รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมาเสนอใน ห้าวิธีคิดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ 1) Paradigm Shift 2) VISION 3) Scenario Planning 4) Game Theory 5) Innovation Thinking -------------   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  กลยุทธ์, การคิด, นักคิดเชิงกลยุทธ์, แนวคิดเชิงกลยุทธ์, ธุรกิจ, การตลาด
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552, 09.00 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ … เพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายรวมขององค์กร ด้วยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา ,ประสานงาน,หน่วยงาน,งาน,กลยุทธ์,บริหาร,แนวคิด
ระยะเวลา: วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552, 9.00 - 16.00
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1