หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
QC STORY : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ 7 ชนิด) จัดโดย: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  QC ,Tools , เครื่องมือ,แก้ปัญหา,คุณภาพ
ระยะเวลา: 22-23 เมษายน 2552
เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหา และสภาวะการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหาการแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการแก้ไข โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ แก้ปัญหารูปแบบต่างๆ รวมทั้งวิธีการวัดผลหลังการแก้ไข และการตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมขึ้นอีก วัตถุประสงค์ •ทราบถึง   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา ,การแก้ปัญหา ,การตัดสินใจ ,ปัญหา,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: รุ่น 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2552,รุ่น 2 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2552,รุ่นที่ 3 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552, 08.30 - 16.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1