หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
เทคนิคการนำเสนอและการพูดเพื่อขายสินค้า(Sales Presentation Technique) การเสนอขาย (Sales Presentation Technique) เป็นหนึ่งในกระบวนการขายที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการขายสินค้า การสื่อสารที่ไม่ถูกวิธี หรือไม่ทราบหลักของการสื่อสาร อาจทำให้พลาดโอกาสในการขายไปอย่างน่าเสียดาย การเรียนรู้ถึงกลยุทธ์และเทคนิคของการนำเสนอสินค้า จะสามารถที่จะสะกดอารมณ์ ความรู้สึกของลูกค้ามาให้ความสำคัญกับสินค้าของตนเอง ด้วยเทคนิคการนำเสนอนั้นจึงจำเป็น ต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การนำเสนอ,เทคนิคการนำเสนอ,การเสนอขาย,เสนอขายสินค้า,เทคนิคการพูดเพื่อขาย,การพูดขายสินค้า
ระยะเวลา: วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1