หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ผลงานที่เป็นเลิศ สร้างได้จาก 3 ด้านสำคัญ คือ 1) สร้างจากตัวเอง 2) สร้างจากทีมงาน 3) ต้องรู้จักกลยุทธ์ในการบริหารงาน หลักสูตรนี้จึงได้มุ่งเน้นให้เข้าใจศาตร์และศิลป์ต่างๆ ในการบริหารตนเอง จัดการคน จัดการงาน ให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่หวังทั้งผลงานปัจจุบัน และในระยะยาว ทำให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการที่น่าสนใจอย่างยิ่งทำให้ทราบว่าผลงานที่เป็นเลิศจะต้องคิดและทำอย่างไร และต้องทราบว่า Driving Factors ที่สำคัญต่างๆ ที่จะทำให้งานเกิดผลสำเร็จคืออะไร ซึ่งเราจะผลักดันปัจจัยนั้นๆ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  บริหาร ,จัดการ ,ความเป็นเลิศ, ประสบความสำเร็จ, กลยุทธ์
ระยะเวลา: 27/08/09 , 9.00 - 16.00 น.
“ 10 Models ที่จะช่วยเพิ่มมุมมองการวิเคราะห์ทางการตลาดของคุณ ให้คมชัดมากขึ้นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดการแข่งขันทางการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด ”การทำการตลาดแบบไร้ทิศทาง ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่างแน่นอน ของนักธุรกิจและนักการตลาดมืออาชีพ หากแต่การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ หรือแผนการตลาดได้นั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องสามารถวิเคราะห์ทางการตลาดได้อย่างชัดเจน และอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเสียก่อน ดังนั้นในทุกๆ องค์กรธุรกิจ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งว่า นักการตลาดของเขา ต้องมีทั   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การตลาด ,วิเคราะห์ ,เป็นเลิศ
ระยะเวลา: อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552, 09.00 - 16.00 น
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1