หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ขอเชิญเจ้าของแบรนด์สินค้า ที่ต้องการส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอเมริกา เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาครั้งสำคัญ "Thai Amazon Seller Summit ครั้งที่ 1" วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้อง Convention Hall, Ambassador Hotel Bangkok ซ.สุขุมวิท 11 เพื่อมุ่งเน้นให้เจ้าของแบรนด์สินค้า ได้รับความรู้ในการเริ่มต้นเปิดตลาดส่งออกต่างประเทศผ่านทาง AMAZON.COM กำหนดการ และหัวข้อการสัมมนา ผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลตามหัวข้อดังนี้ 12.30-13.00น. ลงทะเบี   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  สัมมนา,เรียน,อามาซอน,Amazon,Seller,Summit,E-Commerce,Payoneer,DHL,เจ้าของแบรนด์สินค้
ระยะเวลา: 15/02/19
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1