หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้ประกอบการ เตรียมตัวเพื่อที่จัดทำหรือตรวจเอกสารได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องปฏิเสธการชำระเงิน ในการลดภาระข้อขัดแย้งในเรื่องเอกสารเพื่อลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการเตรียมพร้อมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในการนำเข้า หรือส่งออกสินค้า ตลอดจนเงื่อนไขการชำระเงินของสถาบันการเงินอย่างได้ผล เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ให้เกิดผลดีต่อธุรกิจได้ด้วยตนเอง วัตถุประสงค์: 1. เพื่อสร้างความรู้ค   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , UCP 600 ,เครดิต
ระยะเวลา: อังคารที่ 31 มีนาคม 2552
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1