หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าอบรม “การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ” (Effective Marketing Plan for Service Business) วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน / หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร / บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร ** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ** การแข่งขันด้านการตลาดในแต่ละธุรกิจเป็นไ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การตลาด, การวางแผนการตลาด, บริการ, ธุรกิจบริการ
ระยะเวลา: 16/11/10
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการ บริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด้านบัญชี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย จึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  หลักการบัญชี, บัญชีอสังหาริมทรัพย์, บัญชีรับเหมาก่อสร้าง, ภาษี, การเงิน, อบรม, สัมมนา, ก่อสร้าง, บริหารบัญชี, วางแผนภาษี,ภาษี
ระยะเวลา: 3 กรกฎาคม 2553 - 3 กรกฎาคม 2553
การวางแผนที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครบขั้นตอนว่ามีแผนแล้ว มีไว้ให้อุ่นใจเมื่อมีคนมาตรวจก็หยิบออกมาโชว์ได้ ซึ่งการวางแผนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเนื่องด้วยความคุ้นชินกับวิธีการวางแผนแบบเดิมที่ใช้มานาน หากท่านต้องการคิดการใหญ่ ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง โดยหวังผลให้เกิด Impact ในวงกว้างและยั่งยืน การวางแผนแบบเก่าคงทำให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ได้ยาก เพราะการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนั้น ปัจจัยพื้นฐานต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเป็นอันดับแรก    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การวางแผน , การจัดการ , การบริหาร , บุคคล
ระยะเวลา: วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2553, 08.30
การที่เราจะสามารถบริหารโครงการให้ได้ผล ย่อมขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมมากมาย (Project Variables) โดยต้องพึ่งการวางแผนที่ดี เพื่อนำสู่การสร้างระบบงาน Workflowงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจัดตารางการควบคุมทั้งด้านต้นทุนและคุณภาพได้เป็นอย่างดี ภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งโปรแกรมหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหาร โครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริง ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง บริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงกา   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  สัมนา อบรม การวางแผน โครงการ
ระยะเวลา: วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552, 09.00 - 16.00 น.
ทุกวันนี้ "นักจัดซื้อและฝ่ายจัดซื้อ" เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนภายในประเทศและในระดับสากลว่า... มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถเพิ่มพูนผลกำไรให้กับบริษัท ส่งผลให้ชนะคู่แข่งขันในเชิงธุรกิจได้ในที่สุด ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่า..."นักจัดซื้อและฝ่ายจัดซื้อ" สามารถบริหารการจัดซื้อให้ช่วยลดต้นทุนให้ต่ำลงได้อย่างมาก ในขณะที่ยังคงคุณภาพของวัตถุดิบหรือสินค้าที่สั่งซื้อได้ดีเท่าหรือมากกว่าเดิมนั้นเอง แต่การที่ "นักจัดซ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  กลยุทธ์ การวางแผน การจัดซื้อ เทคนิคการจักซื้อ
ระยะเวลา: 20 พฤศจิกายน 2552 - เวลา 9.00
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1 2