หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
INCOTERMS 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าระหว่างประเทศ(International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น INCOTERMS 2010 ซึ่งจะเริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms 2010(ปรับปรุงใหม่) เพื่อสามารถจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาช   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,อบรมนำเข้า,อบรมส่งออก,อบรมจัดซื้อต่างประเทศ,อบรม Incoterms, ความรู้ incoterms
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
สมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์ จัดอบรม "INCOTERMS 2010 ใหม่ และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ" สภาหอการค้าระหว่างประเทศ(International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น INCOTERMS 2010 ซึ่งจะเริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms 2010(ปรับปรุงใหม่) เพื่อสามารถจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาหลักสูตร 1. สาระสำคัญของเอกสารสำคัญการค้าระหว่างประเทศ 2. เงื่อนไขการ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  incoterm,incoterms, incoterm 2010, incoterms 2010,อบรม incoterms 2010,อบรม incoterm,เนื้อหา incoterm,incoterm คือ,สัมมนา inco
ระยะเวลา: 18/1/11
สมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์ จัดอบรม "Incoterms 2010 ใหม่" สภาหอการค้าระหว่างประเทศ(International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น INCOTERMS 2010 ซึ่งจะเริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms 2010 ใหม่ เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาหลักสูตร 1.ความสำคัญของ Incoterms (International Commercial Terms) 2.การเปลี่ยนแปลง Incoterms 2010 Rules จาก 14 Terms เหลือ 11 Terms    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  incoterm,incoterms, incoterm 2010, incoterms 2010,อบรม incoterms 2010,อบรม incoterm,เนื้อหา incoterm,incoterm คือ
ระยะเวลา: 14/1/11
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1