หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร ความสำคัญ "การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ" เป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่จะนำให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะในโลกของยุคการแข่งขันสูงที่สูง ณ วันนี้ การนำเสนอสินค้า นำเสนอผลงาน การเจรจาการค้า ย่อมต้องอาศัยการนำเสนอที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้า แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่หลายคนไม่อาจก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังได้ เพียงเพราะต้องเผชิญกับความไม่มั่นใจในการนำเสนอ    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม สัมมนา การนำเสนอ
ระยะเวลา: 29/03/11
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1