หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
โดยทั่วไป ผู้ที่จะได้รับตำแหน่งหัวหน้างานแผนกแม่บ้าน เช่น Floor Supervisor มักจะเป็นแม่บ้านที่มีความรู้และมีประสบการณ์การทำงานมาระยะหนึ่ง กลุ่มแม่บ้านเหล่านี้จะทำงานด้านปฏิบัติการได้ดีมาก แต่ในการเป็นหัวหน้างานนั้น ผู้บริหารหรือเจ้าของโรงแรมคาดหวังว่าจะต้องมีทักษะด้านการบริหารในเบื้องต้นเพิ่มขึ้น คือ ด้านการบริหารงานและการบริหารคน นั่นหมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชา ทักษธในด้านการบริหารที่จำเป็น เช่น การวางแผน การสั่งการ การแนะนำ การควบคุมผลการปฏิบัติงาน การสอนงาน และการฝึกอบรม รวมถึงความรู้ในเรื่อ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , บริหารงาน,หัวหน้าแม่บ้าน
ระยะเวลา: เสาร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2552
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1