หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
Ab.zone.สถาบันฝึกอบรมพัฒนา บุคคลากร และกิจกรรม ประกอบ การฝึกอบรม และบริหารงาน อบรมด้วยการเป็น Training Outsourcing อย่างเต็มรูปแบบ จนถึงการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมด้วย ภายใต้กรอบ งบประมาณการฝึกอบรมประจำปีของท่าน   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ฝึกอบรม,สัมนากิจกรรมและวิชาการ,พัฒนาบุคคลากร,ทีมบิวดิ้ง
ระยะเวลา: 04/09/09
ทีมงาน แอ๊ดเวนเจอร์ เบส โซน มีความเชี่ยวชาญในการสร้างทีม พัฒนาบุคลากร โดยใช้กิจกรรม Ropes Course Adventure มาเป็นสื่อการอบรม มีสาระ วิชาการ และจำลอง สถานการณ์ต่างเพื่อให้ทีมนั้นๆ แก้ปัญหาและร่วมกันเพื่อความอยู่รอด ขององค์กร มีปรัชญา นำเสนอทุกกิจกรรม กินใจมาก ได้ผลดี มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการสร้างทีม หรือมีความขัดแย้งในทีม เราช่วยให้ทีมของท่านอยู่รอดได้   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ฝึกอบรม,สัมนากิจกรรมและวิชาการ,พัฒนาบุคคลากร,ทีมบิวดิ้ง
ระยะเวลา: 04/09/09
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1