หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หนึ่งในปัญหาที่สำคัญของที่ทำให้ผู้ที่ทำงานด้านการขายและการตลาดไม่ประสบ ความสำเร็จคือ ไม่ทราบว่าใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เมื่อไม่ทราบกลุ่มเป้าหมายผลคือการนำเสนอขายนั้นเข้าหากถูกคนบ้าง ไม่ถูกคนบ้าง ผลก็คือการสูญเสียเวลาไปกับการนำเสนอขายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ถึงแม้ว่าที่บางท่านรู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย แต่ปัญหาคือ ไม่รู้ว่าลูกค้าคาดหวังอะไรจากการซื้อสินค้าและบริการของคุณ ผลลัพธ์ก็ไม่แตกต่างกันคือ ไม่สามารถปิดการขายได้ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นสาเหตุให้ทางสถาบันทำการพัฒนาหลักสูตร “เทคนิคการ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การวิเคราะห์ การตลาด marketing
ระยะเวลา: 19 พฤศจิกายน 2552 - 09.00
“ 10 Models ที่จะช่วยเพิ่มมุมมองการวิเคราะห์ทางการตลาดของคุณ ให้คมชัดมากขึ้นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดการแข่งขันทางการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด ”การทำการตลาดแบบไร้ทิศทาง ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่างแน่นอน ของนักธุรกิจและนักการตลาดมืออาชีพ หากแต่การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ หรือแผนการตลาดได้นั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องสามารถวิเคราะห์ทางการตลาดได้อย่างชัดเจน และอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเสียก่อน ดังนั้นในทุกๆ องค์กรธุรกิจ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งว่า นักการตลาดของเขา ต้องมีทั   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การตลาด ,วิเคราะห์ ,เป็นเลิศ
ระยะเวลา: อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552, 09.00 - 16.00 น
“ 10 Models ที่จะช่วยเพิ่มมุมมองการวิเคราะห์ทางการตลาดของคุณ ให้คมชัดมากขึ้นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดการแข่งขันทางการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด ”การทำการตลาดแบบไร้ทิศทาง ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่างแน่นอน ของนักธุรกิจและนักการตลาดมืออาชีพ หากแต่การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ หรือแผนการตลาดได้นั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องสามารถวิเคราะห์ทางการตลาดได้อย่างชัดเจน และอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเสียก่อน ดังนั้นในทุกๆ องค์กรธุรกิจ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งว่า นักการตลาดของเขา ต้องมีทั   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , แบบจำลอง ,กลยุทธ์,บริหาร,วิเคราะห์
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552, 09.00 - 16.00
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1