หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ผู้ประกอบกิจการบางส่วนอาจยังไม่ทราบว่า สภาพการจ้าง นั้นครอบคลุมถึงเรื่อง”ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน” ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และครอบคลุมถึงเรื่อง”ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับล้วนกล่าวถึง ค่าจ้างและสวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง ความรับผิดชอบของนายจ้างที่มีต่อ “สภาพการจ้าง” ดังกล่าว ต้องปฏิบัติอย่างไรและมีขอบเขตเพียงใด การจ้างเหมาค่าแรง มีองค์ประกอบที่เป็นทั้งสัญญาจ้างทำของและสัญญาจ้างแรงงาน จะบริหารจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , ภาษี ,ลูกจ้าง
ระยะเวลา: รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 21 เมษายน 2552 , 09.00-16.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1