หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08.00 – 08.30 ทดสอบภาคทฤษฎีก่อนการอบรม 08.30 – 17.30 1. การอบรมภาคทฤษฎี (7.5 ชั่วโมง) (1.1) ความรู้พื้นฐาน (1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ พ.ศ. 2552 (2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย (3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น (4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก (5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  รถปั้นจั่น
ระยะเวลา:
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1