หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
Training DNA การพัฒนาธุรกิจครอบครัว…สู่ธุรกิจมืออาชีพ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 – 16.00 น. วิทยากร : ดร.ดนัย เทียนพุฒ ผู้วิจัยงาน “เจาะ DNA ธุรกิจครอบครัวไทย”(ใช้อ้างอิงทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย), รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา, ผู้อำนวยการ ดี.เอ็น.ที.เน็ต (D n t Net) และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า Highlight หลักสูตร  วิเคราะห์เจาะลึก : รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ ความเป็นเจ้าของ และครอบครัว (ถอดรหัสธุรก   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  DNA, ธุรกิจมืออาชีพ, หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา:
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าอบรม “เทคนิคและเคล็ดลับการเป็นนักขายมืออาชีพ” โดย นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท Dash, กรรมการบริหาร บริษัท ติก้ามาเก็ตติ้ง จำกัด, กรรมการบริหาร Emit Asia (Thailand) Co.,Ltd., Cathy Enterprises Co.,Ltd. (Hong Kong), Gbox studio Co.,Ltd. ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการข   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรมการขาย, สัมมนาการขาย, การขาย, นักขายมืออาชีพ, นักขาย, เทคนิคการขาย, เคล็ดลับนักขาย, การเป็นนักขายมืออาชีพ
ระยะเวลา: 2 พฤศจิกายน 2553
หลักสูตรทักษะการนำเสนอให้ดูนะคะ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีคนเรียนกับเรามากที่สุดเลยคะ เพราะเรียนแล้วเห็นผลได้เลยทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงคะ ลูกค้าที่เรียนกับเรามีมากมาก ไม่ว่าจะเป็น  SIEMENS, Samsung,Ericsson, The Stock Exchange of Thailand,  Siam City Cement, True, Minor Corporation, AC Nielsen, BTS,  DELL,Generali, Berli Jucker, K bank, Phillip, RAIMON LAND, SCBAM, Siam City Bank, SVOA, Thaioil, Tipco, TOT, The Nation, TISCO, Government Pension Fund, SCB and etc. Deliver engaging presentat   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  สัมา , การนำเสนอ , มืออาชีพ
ระยะเวลา: 1 เมษายน 2553 - 2 เมษายน 2553
สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th มีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์/ โทรสาร 02-547-5963-4 Website : www.dbd.go.th , E-mail: training@dbd.go.th    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , ธุรกิจ,มืออาชีพ
ระยะเวลา: วันที่ 18, 19, 20, 25, 26, 27 มีนาคม 2552, 08.00-16.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1